Rosj haSjana en zoet [archief]

Sjalom, lieve kinderen!

Eindelijk is het zover: de bijbelse feesten zijn er weer! Dat betekent een maand vol van ernstige en blije dagen. Laten we even ophalen waar deze feesten eigenlijk over gaan. Het Hebreeuwse woord ‘rosj’ betekent ‘hoofd’. Rosj haSjana, het hoofd van het jaar, betekent: het begin van het jaar. Dit jaar begint Rosj haSjana bij zonsondergang op 29 september. We beginnen het jaar vrolijk, en als symbool van de zoetheid die ons het nieuwe jaar te wachten staat, eten we appeltjes met honing. Dit is een traditie die laat zien dat er hoop is.

Als we Rosj haSjana vieren, kijken we ook terug: hoe was het afgelopen jaar? Hoe heb ik me gedragen? Ben ik lief geweest, of was ik ook wel eens ongehoorzaam? Heb ik anderen geholpen, of buitengesloten? Natuurlijk doen we ons best om ons in het nieuwe jaar (nog) beter te gedragen en (nog) beter met anderen om te gaan!

In Leviticus 23:24,25 staat dat er een heilige samenkomst zal zijn op de eerste dag van de zevende maand. Op deze dag moeten we rusten, zoals op sjabbat. Ook moet de bijeenkomst aangekondigd worden door het blazen van de bazuin. De bazuin noemen we een ‘sjofar’ en is gemaakt van een ramshoorn.
De Tora geeft geen speciale reden voor het blazen van de sjofar op Rosj haSjana. De beroemde rabbi Rambam (Maimonides) zei dat het blazen op de sjofar is alsof je zegt: “Word wakker! Allen die slapen, word wakker! Denk aan jouw Schepper, G’d!” In plaats van thuis rond te hangen en allerlei onbelangrijke dingen te doen, kun je beter tijd nemen om erover na te denken hoe je een beter mens kunt worden. Stop met slechte dingen te doen!

Wat voor andere redenen zijn er om op de sjofar te blazen en waar kunnen we er nog meer over lezen? De sjofar herinnert ons aan ‘Akedat Yitschak’, de binding van Yitschak. Precies op tijd voorzag G’d in een ram om te offeren, in plaats van Yitschak! Sinds dit wonder gebruiken we de ramshoorn. We denken altijd aan dit wonder als we de sjofar blazen of horen. Dit gebeurde op de berg Sinaï. Op die berg werd vele jaren later de Tora gegeven. Toen hoorde Israël ook het geluid van de sjofar. De sjofar herinnert ons eraan dat G’d ons zijn wetten en regels heeft gegeven, die wij moeten bewaren en doen. De sjofar is een roep om hulp, om redding. In 1 Thessalonicenzen 4 vers 16 en 17 staat dat de sjofar gehoord zal worden als de Messias Yeshua terugkomt.

Mattheüs 25 vers 1 tot en met 13 gaat over de gelijkenis van vijf wijze en vijf dwaze jonge vrouwen. Deze jonge vrouwen namen lampen mee en gingen uit om de bruidegom te begroeten. Het verhaal gaat eigenlijk over het koninkrijk van G’d, en de bruidegom is de Messias. Wat is het verschil tussen de wijze en de dwaze jonge vrouwen? De wijze namen lampen en olie voor de lampen mee, maar de dwaze namen alleen lampen mee en geen olie. Het is alsof je gaat kamperen met een zaklamp zonder batterijen… Slecht voorbereid! Als je de sjofar hoort, denk er dan aan dat de Messias komt! Ben je klaar voor Hem?

De tien dagen tussen Rosj haSjana en Jom Kippoer (Grote Verzoendag) worden de ‘ontzagwekkende dagen’ genoemd. Op deze dagen hebben we allemaal de tijd om dingen goed te maken: met familie, vrienden en G’d. Na Jom Kippoer vieren we Soekkot (Loofhuttenfeest). Dit feest duurt een week. Direct na Jom Kippoer bouwen we een soeka (loofhut). De Israëlieten  bouwden hutten in de woestijn toen ze uit Egypte kwamen. Op de laatste dag van Soekkot vieren we Simchat Tora. Op deze dag zijn we extra blij met de Tora. Door de Tora weten we wat G’d van ons wil!

Een zoet 5769 gewenst!
Noa Naor, Jeruzalem

Tekst om te onthouden: “Want de Eeuwige zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank van een bazuin G’ds, nederdalen van de hemel, en zij, die in de Messias gestorven zijn, zullen het eerst opstaan (1Thess 4:16).