Rosj haSjana voor kleintjes

Rosj Hasjana voor kleintjes
door Lies Knol

Rosj haSjana, het eerste Bijbelse feest in het najaar. Het begin van een nieuw jaar!
De kinderen van Gan Jeladiem zien er dan feestelijk uit in hun witte kleding. Gan Jeladiem is een groep kinderen in de leeftijd van 2-6 jaar. Het is een leeftijd waarop ze zeer ontvankelijk zijn en een groot vertrouwen en geloof stellen in hun ouders, juf(fen) en Adonai! Het is daarom belangrijk bewust en zorgvuldig met hen om te gaan en je verantwoording te nemen om G’ds Woord in waarheid door te geven.

Met Rosh haSjana zien we uit naar de bruiloft van het Lam, de (terug)komst van de Messias. Samen met de kinderen luisteren we dan ook naar de klank van de sjofar: een nieuwe maand, een nieuw jaar begint! Wellicht komt Yeshua dit jaar teug!
Om aan die verwachting uiting te geven spreken we met elkaar over een bruiloft:
Waarom gaan mensen met elkaar trouwen? Wat beloven ze dan? Wat gebeurt er op een bruiloft? Wat doen de gasten op een bruiloft? Hoe lang blijf je getrouwd? Wat betekent het om getrouwd te zijn?
Yeshua heeft zich verbonden met zijn bruid, Israël. Wij, Jood en niet-Jood, mogen zijn bruid zijn als we Hem aannemen en zijn geboden, de tora, doen in ons leven. Het is fijn om met de kinderen uit te zien naar Hem!

Tijdens de kindersamenkomst spreken we ook over de gebruiken en tradities rondom Rosj haSjana. Daarbij kunt u denken aan het blazen op de sjofar, het eten van appel met honing, en de ronde challe. Als afsluiting en verwerking kunnen de kinderen een memoryspel maken: leuk om thuis nog eens te spelen!