Is Sjabbat saai?

Sjalom, lieve kinderen!

Genieten jullie ook zo van de zomervakantie? Ondanks de hitte in Israël gaan veel Israëli’s er toch op uit om leuke dingen te doen. Naast vakanties zijn er natuurlijk meer momenten waarop je uit kunt rusten, zoals Sjabbat, de laatste dag van de week.
Toen de Eeuwige de aarde schiep, rustte Hij uit op de zevende dag. Hij zette die dag apart van alle andere dagen, omdat Hij toen uitrustte, in plaats van te werken. Lees maar na in Genesis 2:3. De Eeuwige zette de Sjabbat dus apart van al het andere, net als een Joodse bruid om haar bruidegom heen loopt om te laten zien dat hij speciaal en alleen van haar is.

Je zou kunnen denken dat de Sjabbat saai is, omdat je dan niet mag werken. Wist je eigenlijk dat de Sjabbat veel meer is dan ‘niet werken’? In Sjemot (Exodus) 31:13 staat: “(…) Mijn Sjabbatten moet je houden, want dat is een teken tussen Mij en jou, van geslacht tot geslacht, zodat je weet dat Ik de Eeuwige ben, die jullie heilig maakt.” Zo kun je lezen dat de Eeuwige aan Mosjee (Mozes) vertelt dat Hij de Eeuwige is. Verder zegt de Eeuwige ook dat Hij Israël heiligt, ‘apart zet’ van andere volken. Nu lijkt het wel alsof de Eeuwige tegen Israël spreekt, als een bruidegom tegen zijn bruid. Hij houdt zóveel van Israël, dat ze anders is dan andere volken. Vergeet nooit dat de Eeuwige van alle volken houdt. Het is alleen wel zo dat Israël door Hem gekozen is en daarom is ze anders dan andere volken.

Naast het feit dat de Sjabbat toont dat G’d de Eeuwige is en dat Israël door Hem apart is gezet, herinneren we ons dan ook de uittocht uit Egypte. In Dewariem (Deuteronomium) 5:15 staat: “Want je moet je herinneren dat je een dienstknecht in het land Egypte geweest bent, en dat de Eeuwige, jouw G’d, je vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand en met een uitgestrekte arm. Daarom heeft de Eeuwige, jouw G’d, de opdracht gegeven de dag van Sjabbat te houden.” De Sjabbat is dus, net als Pesach, de viering dat de Eeuwige Israël bevrijdde uit de slavernij in Egypte. De Sjabbat is dus helemaal geen saaie dag, waarop je niet mag werken, maar een feestdag, waarop je je mooiste kleren kunt dragen! Natuurlijk vierde Yeshua ook Sjabbat, lees Marcus 6:2, Lucas 4:31, 6:6 en 13:10 maar.

De Sjabbat is niet door mensen bedacht, maar door de Eeuwige Zelf. De Sjabbat, zoals die tegenwoordig gevierd wordt, is wel een viering vol menselijke tradities. Dat het menselijk is, wil absoluut niet zeggen dat het daarom fout is. Tradities kunnen ons helpen om te beseffen dat de door de Eeuwige gegeven Sjabbat heel speciaal is. Zo is het zingen van ‘Lecha dodi’ een lied voor de Sjabbat; het is een mooie, door mensen gemaakte traditie. Dit lied groet de Sjabbat als bruid.

Terwijl je tijdens de Sjabbat denkt aan
1. de bevrijding uit Egypte, 2. het feit dat de Eeuwige zegt dat Hij G’d is, en 3. dat Hij Israël apart gezet heeft, kun je de Sjabbat vieren als feest.

De Sjabbat is namelijk net als een bruid apart gezet!

Noa Naor, Jeruzalem

Tekst om te onthouden: “Tussen Mij en de Israëlieten is [de Sjabbat] een teken voor altijd, want in zes dagen heeft de Eeuwige de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en adem gemaakt” (Exodus 31:17).