Vrijheid en bevrijding

Sjalom, lieve kinderen!

Vrijheid en bevrijding: daar gaat het om bij Pesach. Zoals de Eeuwige in die tijd Israël, en iedereen die zich bij haar aansloot, heeft gered van de slavernij in Egypte, zo heeft Hij altijd gezorgd voor Zijn kinderen. Zelfs tot in de kleinste details zorgde Hij: “Veertig jaar liet Ik jullie door de woestijn trekken. De kleding en de schoenen die je droeg, zijn niet versleten” (Deuteronomium 29 vers 5 NBGvertaling 1951/vers 4 Hebreeuwse Bijbel). Het feit dat de Eeuwige tot in de kleinste details voor ons zorgt, laat Zijn grote liefde voor ons zien. Hij is de Schepper van hemel en aarde, maar zorgt zelfs voor mij! Van die liefde kan ik nooit genoeg leren. En jij???

In de Pesach Haggada, dat is de orde van de Pesachviering op de eerste avond van dit bevrijdingsfeest, staat dat elke generatie Pesach moet beleven alsof hij of zij het zelf heeft meegemaakt. Denk je eens in hoe het daar was: Mosjee (Mozes) sprak direct met de Eeuwige en leidde het kleine Israël uit het machtige Egypte. Stel je voor hoe het splijten van de Rietzee moet zijn geweest met de woedende Egyptenaren die Israël achtervolgden.

Droom over het geven van de Tora op de berg Sinai na de Uittocht. Wat een machtige Vader in de hemel hebben we toch!
De Haggada spreekt over vier zonen die spreken over Pesach:
1. de wijze zoon, die gedetailleerde vragen stelt en heel geïnteresseerd is;
2. de slechte zoon, die weinig vraagt, ongeïnteresseerd is en het maar dom vindt om alle Pesachwetten en tradities te houden; hij voelt zich niet betrokken bij Israël;
3. de eenvoudige zoon, die simpele vragen stelt;
4. de zoon die niet weet hoe je een vraag moet stellen.?

De traditie leert dat de zonen die geïnteresseerd zijn, zich betrokken voelen bij Israël. Zij zijn leergierig en willen weten hoe je het beste Pesach viert. Aan de andere kant: degenen die niet geïnteresseerd zijn, vinden Pesach maar een achterhaald en ouderwets feest, dat niets voor hen persoonlijk betekent. Wat vinden jullie?

De Eeuwige redde ons lichamelijk, zoals Hij dat heeft gedaan in Egypte. Zo kan Hij ons ook redden door Yeshua, Zijn zoon. Yeshua biedt ons een nieuw leven. Dat betekent niet dat de Tora niet meer geldig is. Het betekent alleen dat Hij ons een nieuw en volmaakt voorbeeld heeft gegeven om volgens de Tora te leven. En Hij is voor ons gestorven, zodat wij niet hoeven te sterven, maar mogen leven. Deze twee vormen van redding, uit de verslaving en van de dood, geven allebei vrijheid. Vier jij dit jaar ook Pesach als een bevrijd kind van Adonai?

Noa Naor, Jeruzalem

Vers om te onthouden: “Ik gebied je om de Eeuwige, jouw G’d, lief te hebben, door in Zijn wegen te wandelen en Zijn geboden, wetten en regels te doen, zodat je leeft en talrijk wordt en zodat de Eeuwige, jouw G’d, je zegent in het land dat je in bezit zult nemen” (Dewariem, Deuteronomium 30 vers 16).