Vrolijk Poeriem

Het Woord van G’d is vol van wetten en regels. ‘Eer uw vader en uw moeder’ is zelfs een van de Tien Woorden, dat Moshe (Mozes) kreeg te geven aan het volk van Israël. Adonai zegt dat je je ouders hoort te eren “opdat je langer leven zult in het lande, dat Adonai, uw G’d, u geven zal.” (Lees Sjemot/Exodus 20:12)

 

Deze maand vieren we het feest van Poerim. Dit festival herinnert ons eraan hoe Adonai Israel heeft gered door de Joodse koningin Esther. Deze koningin was ooit een gewoon meisje. Net als ieder ander meisje in Perzië in die tijd werd Esther geroepen om te verschijnen aan het Hof van koning Achashverosh (stress op: Rosh, Ahasveros), zodat hij het mooiste meisje kiest om zijn bruid te worden.

 

De koning had juist zijn ex-vrouw en de koningin, Vashthi, weggezonden omdat zij hem niet wilde gehoorzamen. Het was niet alleen Esthers schoonheid die de aandacht van de koning Achashverosh trok, maar ook haar zachte karakter. Hij wist niet dat Esther was helemaal geen ‘watje’ was. Esther werd niet alleen koningin om aan het hof te dienen, maar zij redde door haar handelen ook het volk van G’d met de hulp van Adonai.

 

Let nu goed op!

Gedurende het hele verhaal gehoorzaamt koningin Esther de bevelen van haar neef en pleegvader Mordechai (met de klemtoon op: chai). Zij heeft respect voor de man die voor haar zorgde na de dood van haar vader en moeder. En dat is waarom ze doet wat hij haar vertelt. Toen Mordechai Esther vertelde dat ze aan niemand mag vertellen dat ze Joods is, heeft ze zich daar aan gehouden tot aan het moment dat Haman (nadruk op: man) zijn kwade plannen onthult aan de koning. Deze wijze, verstandige Mordechai wist zeker, dat het hun redding zou zijn! Nu de koning Esther meer lief had gekregen en hij wist dat zijn vriend Haman het volk van zijn vrouw Esther wilde ombrengen kon de koning alleen kiezen voor Israel!

 

Esther verborg haar joods-zijn niet omdat zij zich schaamde, maar omdat zij haar volk wilde redden van de vijand tegen elke prijs. Zelfs als ze er voor moest sterven! Deze gehoorzame en sterke vrouw werd gebruikt door Adonai, zodat dat Israël in deze tijd nog steeds bestaat. Zonder haar zou dit anders zijn geweest. Zie je dat Esthers gehoorzaamheid echt geleid heeft tot een langer leven? Oke, dit vond plaats in Perzië en niet in het land, dat Adonai zou geven: Israël. Hoe dan ook, door Esthers gehoorzaamheid werden de Joden werden gered en kunnen we leven in het beloofde land twee en een half duizend jaar later. Adonai houdt zijn belofte! Hij gebruikt mensen als Esther, mensen zoals jij en ik. Ben je klaar, wanneer Hij je roept?

 

Vers om te onthouden: Purim is een feest, dat is voorgeschreven om te houden, want “dit was het moment waarop de Joden bevrijd werden van hun vijanden, de dagen dat hun verdriet veranderden in vreugde en hun rouw in een feestdag. Dagen van het geven van geschenken aan elkaar van voedsel en gaven aan de armen.” (Esther 9:22)