Antisemitism 5772

 
Het Simon Wiesenthal centrum in Amerika houdt ons voortdurend geïnformeerd over de situatie in de wereld met betrekking tot antisemitisme. Er zijn erg zorgelijk situaties op b.v. de universiteiten van Amerika. Studenten die van Israël houden of Joods zijn ondervinden meer en meer vervolging en geweld. Er worden door pro-Palestijnse groeperingen acties ondernomen die de hele sfeer op de universiteiten verzieken en de situatie is ronduit zorgelijk. De universiteiten zijn specifieke strijdtonelen voor de campagnes tegen Israël.
De anti-Israël extremisten zijn op hoog niveau georganiseerd en werken hard om de jonge generatie te vergiftigen met een anti-Israël houding. De meesten zijn zich niet bewust van de echte geschiedenis van Israël en zijn daardoor onverschillig en een gemakkelijke prooi voor deze fanatiekelingen. De  studenten zijn jong en vaak voor het eerst langere tijd weg van hun thuis. Zij worden aangespoord de Joodse staat te verafschuwen en als ze dit weigeren worden ze uitgescholden als vuile Joden en erger.

Het Simon Wiesenthal centrum laat dit nooit gebeuren zonder actie te ondernemen. Zij begeeft zich op de campussen van de universiteiten met programma’s die tegenwicht geven aan deze zorgelijke ontwikkelingen. Ook in Nederland is het steeds moeilijker om sympathie te vinden voor Israël.  We weten niet wat zich hier afspeelt op de universiteiten, maar zo erg als in de V.S. lijkt het niet te zijn.

In Israël probeert men ook waarheden te verdraaien zoals destijds Yasser Arafat die beweerde dat Yeshua een Palestijn was. Volgens Shira Sorko-Ram schreven de Israëlische journalisten hierover: Iedereen weet dat Jezus een Jood was! Ook hebben we het afgelopen jaar in Bethlehem een conferentie gezien van gelovige christenen op film die een aanval hebben gedaan op het voortbestaan van de staat Israël.

Er werd gesproken met een gladde tong dat men zo van het Joodse volk hield en aan de andere kant werd er gesproken over de duivelse en immorele situatie van de bezetting van Palestina en de misdaden tegenover de menselijkheid van de criminele staat Israël.

Het was tijdens de z.g. ‘Christ at the Checkpoint conference’ en de sprekers eisten dat de ‘security fence’ (veiligheidsmuur) en de checkpoints zouden worden verwijderd. Hetgeen voor Israël zou betekenen dat er opnieuw zelfmoordenaars met bommen  Israël zouden binnenkomen om hun dodelijke lading te laten exploderen. Er werd geëist dat Arabieren konden terugkeren naar hun ‘oude thuisland’ hetgeen betekende dat het Heilige Land zou worden gegeven aan de Moslims. (Wanneer je het woord Palestijn ziet dan betekent dat : Moslim, want 99 % van alle Palestijnen zijn Moslims.)

Zij legden het gehoor tijdens deze conferentie uit dat het Israël van nu niets te doen heeft met het Israël van de Bijbel. Dat betekent dat de geschriften van het Oude Testament in verband met Israël niet langer gelden.  De nakomelingen van Abraham waarover de Bijbel spreekt gaan alleen over Jezus en niet over de Joden werd er beweerd. Ook werd er gezegd dat de beloften aan Israël gedaan niet langer golden en slechts een geestelijke toepassing hadden en daarom was een letterlijke interpretatie vals. Uiteindelijk werd er geconcludeerd dat de moderne Staat Israël geen enkele vervulling is van de Bijbelse beloften.

Verder waren op deze films pro-Palestijnse activisten te horen die Israël verder beschuldigden van oorlogsmisdaden. De centrale focus van deze conferentie was het lijden van de Palestijnen omdat Israël hun land illegaal bezet houdt. Daarnaast zijn er goede, eerlijke Arabische christenen die weten en geloven wat de Bijbel zegt over Israël en zich gedragen als Ruth en zich aansluiten bij Israël zoals Ruth deed.

Dit is een proces dat we zien gebeuren in de Messiasbelijdende Joodse gemeenten in de hele wereld, waar Joden en niet-Joden van alle volkeren samen geënt zijn op de edele olijf en zij houden van de Messias Yeshua van Israël, het Land Israël en het Joodse volk in de wereld. Een remedie van de Eeuwige!

Sjana tova voor 5773!