Balfour Declaratie, vervolg van Exodus en thuiskomen

door Elze Erwteman

De Balfour Declaratie veranderde in 1917 de koers van de moderne Joodse geschiedenis. Het was het begin van een nieuw hoofdstuk. Dit schrijft de bekende rabbijn Jonathan Sacks in de Jerusalem Report van 13 november 2017. De Balfour Declaratie, nu al 100 jaar geleden!

Nooit was het Joodse volk opgehouden te dromen van de terugkeer naar het land van de voorouders, Sjivat Tzion. Het waren vooral ook Christenen die in 1876  aanvoelden mede ook door het boek van de Britse novellist George Elliot “Daniel Deronda”, dat er spoedig een nieuwe tijd aan zou breken van terugkeer van Joden naar Zion. Twintig jaar later was er het eerste Zionisten congres en dit veranderde de droom naar een politiek programma. Dit leidde ertoe, dat de terugkeer ook daadwerkelijk kon plaatsvinden. Theodor Herzl bracht deze omwenteling tot stand. De Balfour Declaratie maakte deze omslag mogelijk. Het was een moedige, historische transformerende actie.

Wat was er zo uniek aan de Balfour Declaratie? Rabbijn Sacks geeft drie punten:

  1. Het was een groots gebaar omdat Israël een administratief district was geweest sinds de Romeinse overheersing en de Eerste Wereldoorlog. Het district Israël bevond zich binnen christelijke rijken, moslimrijken en uiteindelijk het Ottomaanse Rijk. Israël was nooit een Staat geweest. Als gevolg van WWI was er een besef ontstaan landen terug te geven aan de oorspronkelijke eigenaren en zo ook Israël. Het was een anti-imperialistisch gebaar.
  2. Terwijl landen als Syria, Libanon, Irak en Saoedi Arabië kunstmatig gevormde Staten werden, was het alleen Israël dat werkelijk een historisch recht op een Staat had in het Land Israël op grond van de Bijbelse Staat. Terwijl Israël een Staat en volk was geweest voor duizenden jaren van de tijd van de Richteren tot aan de Tweede Tempelperiode was dit het herstel van een historisch volk in een historisch thuisland.
  3. Het werd een plaats van bescherming voor het Joodse volk. Hoe velen zouden er niet gered kunnen zijn tijdens de Holocaust wanneer de grenzen in het thuisland open zouden zijn geweest? Door deze vreselijke tragedie werd het duidelijker dat een thuisland nodig was voor het Joodse volk. Deze drie punten heeft Rabbijn Jonathan Sacks gegeven.

Er is een oorlog gaande vanuit de PLO, die internet gebruikt om zijn doelen te bereiken. Het heeft er op dit moment toe geleid dat 13.637 Britten een petitie hebben ondertekend die oproept tot het “zich verontschuldigen tegenover de Palestijnen van het ondertekenen in 1917 van de Balfour Declaratie. Dit internetproces werd in Juni 2017 gestopt door het uitroepen van verkiezingen in Engeland door P.M. Theresa May.

Deze strijd is echter al begonnen in 1964 toen de PLO in haar charter de volgende tekst opnam: “De Balfour Declaratie en het Mandaat voor Palestina en alles wat op deze teksten is gebaseerd is van  nul en generlei waarde. Historische of religieuze claims van de Joden i.v.m. Palestina zijn niet te verenigen met de feiten van de geschiedenis en het ware besef van wat een Staat moet zijn. Judaïsme, een religie, is niet een onafhankelijke nationaliteit. Noch hebben de Joden recht op een Staat van zichzelf; zij zijn bewoners van de landen waar zij wonen.” Abbas was de man achter Yasser Arafat en tot op deze dag houdt Fatah en de PLO deze tekst volledig in ere bij hun strijd tegen Israël en dulden zij Israël geen vrede te midden van 22 Arabische Staten en 56 Moslim landen.

De Millennials (jeugd geboren vanaf 2000), krijgen hun nieuws vaak van vrienden en tweets. Het is gemakkelijk hen te beïnvloeden met een tweet zoals: “Waarom gaf Engeland Palestijns land weg aan de Europese Joden?”. Deze verdraaiing van historie kan gemakkelijk metastaseren en zo kwam ook deze handtekeningen actie recentelijk tot stand. Laten we bovenstaande kennis gebruiken in onze sociale kringen waar we deel van uitmaken om mensen te wijzen op de verdraaiingen van waarheid.

In Zacharia 14:3-4 staat geschreven over de eindstrijd: “Dan zal de Eeuwige uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten…” Onze  keuze voor Israël en Jeruzalem te kiezen is goed en wijs. Hoe oud of jong we zijn, we kunnen iets doen. Ook Esther en Mordechai hielden zich niet stil! Vrolijk Poeriem!