De Olijfberg

Jeruzalem is geheel omgeven door bergen: “Rondom Jeruzalem zijn bergen; zo is Adonai rondom zijn volk van nu aan tot in eeuwigheid.” Psalm 125:2
De berg die in het oosten omhoog rijst is de Olijfberg.
Van de Olijfberg wordt gezegd dat de voeten van de Eeuwige zullen staan op deze berg.”
Deze berg zal een plaats zijn van opstanding van de doden aan het einde der tijden. Daarom is het voor vele generaties een plaats geweest om de doden te begraven en de hellingen zijn bedekt met de grootste en oudste begraafplaats van de Joodse wereld.
Er is een legende die zegt dat de doden die slapen in hun graven op de Olijfberg niet worden gestoord door wormen en de lichamen verteren niet in hun graven. Zo zijn er verschillende legenden over de begraafplaats op de Olijfberg.
Er wordt in een andere legende gezegd dat de Messias komt die ook wel  Menachem wordt genoemd oftewel Verzoener. Hij zal gekleed zijn in klederen van vergelding. Hij komt in majesteit en als zijn voeten op de Olijfberg zullen staan zal deze berg splijten.
Zacharia spreekt hierover: “Dan zal Adonai uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; zijn voeten zullen te dien dage staan op de olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde.” Zacharia 14:3-4
In weer een andere legende wordt gesproken over de Aanwezigheid van de Eeuwige op de Olijfberg, die er  rustte toen legers Jeruzalem omringden en de Geest van G’d riep iedere dag vanaf die plaats de woorden van Jesaja 55:6 “Zoekt Adonai, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekeert zich tot de Eeuwige, dan zal Hij zich over hem ontfermen”  De legende vertelt dat toen Israël zich niet bekeerde in die tijd, dat de Aanwezigheid van de Eeuwige toen de Olijfberg verliet.
Het is indrukwekkend om de Olijfberg te zien in Jeruzalem en deze dingen te bedenken. De beloftes die we lezen in de Bijbelteksten zijn een luik op de toekomst.
Messias komt terug en de toekomst is zeker!