Druk op Jeruzalem

Deze tekst schrijf ik met dankbaarheid uit het noorden van Jeruzalem. Dit gebied wordt bezet gebied genoemd door de volkeren van de wereld en ligt 1-2 km van de plaats Beit Hanina en Shuafat. Beide plaatsen liggen in het gebied van de stam van Benjamin en volgens sommige schrijvers was de naam: Beit Anina. In het jaar 636 A.D. werd Beit Hanina geannexeerd door de Islamitische Califaat. Het islamitische geloof is ingesteld rond de zevende eeuw na de dood en opstanding van Messias Yeshua.
In 1099 werd de stad veroverd door de kruisvaarders. In 1596 was het terug in de Islamitische handen onder het Ottomaanse Rijk. In 1920 werd het bestuur van Palestina toegewezen aan het Verenigd Koninkrijk toen het Ottomaanse Rijk werd gedeeld door het Verdrag van Sèvres. In 1948 werd het veroverd door de Jordaanse troepen, samen met de Judea en Samaria, nu genoemd Westelijke Jordaanoever.
Sinds 1967, na de Zesdaagse Oorlog, is Beit Hanina en Shuafat geannexeerd door Israël.
Volgens Jesaja is Mizpa in het land van de stam van Benjamin, volgens 1 Samuël 22:19 en Nob de namen van deze plaatsen waar Beit Hanina en Shuafat zijn. Zie ook Nehemia 11:33
De recente bouw van de nieuwe tramlijn in Jeruzalem, die door beide plaatsen heeft geleid tot archeologische vondsten die wijzen op Joodse nederzettingen. Deze bestonden lang voordat het islamitische geloof en de Romeinen zich daar vestigden.
Er was een actieve Joodse gemeenschap na de val van de Tweede Tempel. Er zijn potten gevonden, die gebruikt werden voor kosjere voedingsmiddelen en kommen ontdekt, die identiek zijn aan kommen die werden gebruikt in de tempel  om de as van de offers in te doen. Ook zijn in deze plaatsen bij de recente opgravingen Romeinse baden ontdekt. In 1596 kwam de stad onder Ottomaanse heerschappij en waren er 8 moslim gezinnen. De wereld eist nu dit gebied op als behorende tot de drie wereldgodsdiensten. Dit gebied bevat nu een van de grootste wijken van Jeruzalem, waar Joodse mensen wonen.
Technisch gezien is Pizgat Ze’ev het noorden van Jeruzalem, maar men noemt het internationaal: oost-Jeruzalem. Dit is te wijten aan het feit dat deze wijk is ten oosten van de Groene Lijn ligt. Een grens door de oorlog van 1967, toen dit gebied geannexeerd werd en door Israël in bezit kwam door de oorlog. Later in 1980 door Israël in de Jerusalem Law bevestigd. De VN-Veiligheidsraad Resolutie 478, de annexatie van Oost-Jeruzalem illegaal verklaard volgens het internationaal recht en de internationale gemeenschap ziet het gebied als een door het Israëlische leger bezet gebied.
Met de oprichting van deze noordelijke wijk in Jeruzalem, genaamde Pizgat Ze’ev, heeft geleid tot de bevolking van Joden in Oost-Jeruzalem is aanzienlijk gestegen. In 1993 waren er 155.000 Arabieren en 160.000 Joden in Oost-Jeruzalem.
De status van deze gebieden van Jeruzalem onder internationaal
wet beschouwt deze gebieden als een schending van het “Vierde Conventie van Genève” en onder deze regel is niet toegestaan om mensen te laten wonen in deze gebieden. Israël bestrijdt dit “Vierde Conventie van Genève” regel omdat deze gebieden nooit behoorden aan een Palestijnse Autoriteit. Het Internationaal Hof van Justitie en het Internationale Comite van het Rode Kruis hebben deze visie van Israël niet geaccepteerd.
De wereld kan Israel niet accepteren en is bezig om te bewijzen dat Jeruzalem niet in de juiste handen is.
In 1967 werd Israël aangevallen door Egypte, Jordanië en Syrië in de zogenaamde Zesdaagse Oorlog van juni 5 tot 10 juni. Bij deze strijd veroverde Israel eindelijk weer de oude stad. Sinds 1948 was het verboden voor Joden om in de oude stad van Jeruzalem te wonen waar zij sinds 3000 jaar hadden gewoond.  Een wonder van God!
Al met al zien wij een toenemende druk op Jeruzalem komen, die kan leiden tot een strijd die we in de Bijbel vinden:
Zacharia 12:2-3 “Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen.”
Joel 3:17 “En gij zult weten, dat Ik de Here uw God ben, die woon op Sion, mijn heilige berg, en Jeruzalem zal een heiligdom zijn, en vreemdelingen zullen er niet meer doortrekken.”
Samen met alle gelovige vrouwen die Jeruzalem en Israel liefhebben getuigen in woord en in daad van de liefde van God voor haar volk en land en sterk zijn als Esther.