Een sterke vrouw in de regering van Israël

Omdat Rusland een zeer rijk land is vanwege zijn olie en gas in de bodem kan het de wereld manipuleren. Het Kremlin is een macht die zijn bevolking manipuleert en hen onderwerpt aan het systeem dat in stand wordt gehouden door criminele mensen. Poetin regeert als dictator en de rechten van een modern volk dat vrijheid wil, weet hij te negeren. Hij waant zichzelf een Keizer met een keizerrijk, zoals Rusland dat ooit was, toen de westerse volken de wereld koloniseerden en onderwierpen.

Ook Rusland deed dit door oorlogen om zijn grondgebied te vergroten. Hierbij werd het volk gebruikt en misbruikt en dat gebeurt in deze moderne tijd weer. Met deze denkstijl en handelswijze vanuit het Russische verleden handelt Poetin nu ten aanzien van de Oekraïne. Dit gaat ten koste van duizenden slachtoffers die door de oorlog omkomen of die moeten vluchten om hun leven te redden. Wat een tragiek!

Omdat energiebronnen zoals gas zo’n belangrijke rol spelen in de wereld en de oorlog in Oekraïne emoties oproept van angst is het artikel in de “The Jerusalem Report” van 25 juli 2022, een bemoediging!  In deze tijd van toename van chaos en angst is het voor degenen die hun vertrouwen stellen op de Eeuwige een knipoog vanuit de hemel, waarin ons wordt getoond dat Hij voor Israël zorgt. Het artikel is geschreven door Neville Teller en het laat de geschiedenis zien van de vondst van gasvoorraden voor de kust van Israël in de afgelopen twintig jaar.

In 2004 werd voor de kust van Ashdod het natuurlijke gasveld Tamar ontdekt dat in 2013 Israël zelf ging voorzien van gas. Toen in 2010 werd het gasveld gevonden dat zich bevindt in de kustwateren van Israël; het kreeg de naam Leviathan. Rusland zorgt voor 40 % van het nodige gas van Europa en dreigt nu, vanwege de oorlog met Oekraïne, de gaskraan naar Europa dicht te draaien en dit bedreigt de economie van de Europese landen. De gasvelden van Israël lijken nu een bijzonder geschenk van boven.

Op 15 juni heeft Karine Elharrar, Israëls energieminister samen met de ministers van de EU en Egypte een historisch document ondertekend waarin Israël voor het eerst gas gaat exporteren naar Europa voor drie jaar en dit contract kan daarna nog met twee jaar worden verlengd. Ursula von der Leyen, president van de EU was aanwezig bij het tekenen van deze documenten. Op deze manier is Europa niet afhankelijk van Russisch gas. Transport van het gas is nog een probleem en moet nog worden opgelost.

Karine Elharrar is moeder van twee kinderen. Zij is juriste en, na een carrière in de Knesset, nu Minister van Infrastructuur, Energie en Water. Zij lijdt aan spierdystrofie en zit in een rolstoel. Karine: een Esjet Chajil in de Knesset!

Elze Erwteman