Jeruzalem in Joodse handen

Tijdens de 6-daagse oorlog in 1967 werd Israël aangevallen om het te vernietigen.
Een hevig vechten vond plaats aan de grens bij Egypte. Israël moest vechten voor haar overleving. Ondanks de overmacht van Arabische zijde was het kleine Israël aan de winnende hand.
Door Jeruzalem liep een grens met aan de ene kant het gebied dat in Jordaans handen was en bewaakt door een sterk leger. Het Joodse Jeruzalem werd bewaakt door een brigade die zich bevond bij de Hebreeuwse universiteit op Mount Scopus. Er was geen enkel plan om te vechten in Jeruzalem en Gen. Uzi Narkizz had bevel gegeven alleen te schieten wanneer soldaten van het Jordaanse leger dat zouden doen. Toen echter Israel zich sterk toonde in zijn verdediging aan de grens van Egypte en aan de winnende hand was wilde de Arabieren Israël provoceren door overal aan de oostgrens Israel binnen te dringen en haar zo af te leiden.
Vanuit het compound van de V.N. in Jeruzalem drongen leden van het Jordaanse leger Israël binnen. Dat werd door Israël ernstig opgevat en de reservisten van de Jeruzalem Brigade werden met grote spoed opgeroepen. Dit was totaal onverwacht voor Israel en het heeft geleid tot het veroveren en bevrijden van Jeruzalem. Na 2000 jaar werd Jeruzalem weer de ongedeelde hoofdstad van Israel.
De oude stad werd weer toegankelijk voor Joden, die er verdreven waren in 1948.
De Westelijke muur, de Kotel, kwam weer vrij om te bidden, wat niet meer kon sinds 1948.
Een overwinning die we alleen kunnen toeschrijven aan de Eeuwige zelf. Daarom is het nu een profetische tijd waarin we leven waarin we niet mogen behoren tot de mensen die vijanden zijn van Israël en daardoor ook vijanden van de God van Israël worden. Christenen in Nederland zijn op een hellend vlak.
Een ‘sterke vrouw of woman of valor of Esjet chayil’, staat niet onverschillig tegenover Israël. Zij vertrouwt en vreest de God van Israël.(Spreuken 31:30). Zij bidt voor de vrede van Jeruzalem totdat totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde’ (Jesaja 62:6-12).
Jeruzalem is nu 45 jaar in handen van Israël. Rabbijnen hebben dit jaar gezegd dat volgens de gematria, de getallenleer, 4 plus 5= 9 en tweemaal 9, het getal 18 het getal voor Jom Jeroesjaliem was. Dit is het getal dat ook leven betekent. Jeruzalem de ongedeelde hoofdstad van Israël voor leven van de hele wereld: Chai!