Medische diagnose in Jeruzalem

In het jaar 700 voor de gangbare jaartelling  kwamen de Assyriërs om Jeruzalem te veroveren. Maar de Eeuwige zei: “Daarom zo zegt de Here van de koning van Assur: hij zal in deze stad niet komen; hij zal geen pijl daarin schieten, geen schild daartegen opheffen en geen wal daartegen opwerpen. Langs de weg die hij gekomen is, zal hij terugkeren, maar in deze stad zal hij niet komen, luidt het woord des Heren. En Ik zal deze stad beschutten om haar te verlossen om Mijnentwil en ter wille van mijn knecht David” 2 Koningen 19:32-34. Deze tekst is op dit moment te vinden in: The Tower of David Museum in de tentoonstelling: Een medische diagnose. In de tijd dat de Assyriërs de stad wilden veroveren was Koning Hiskia koning van Juda. . Een voor een waren alle steden van Juda in de handen gevallen van de vijand en nu was Jeruzalem aan de beurt. Op dat moment was Jeruzalem een van de heiligste steden ter wereld en zij werd begeerd vanwege die reden.

Een wonder van de Eeuwige heeft haar gered van de hebzuchtige Assyriërs en het woord hierboven in 2Koningen kwam door de mond van de Profeet Jesaja.  Het was op dat moment dat de Eeuwige een wonder deed voor Jeruzalem en de stad niet in handen liet vallen van de vijanden. Welk wonder de Eeuwige op dat moment heeft gedaan is niet bekend, maar men denkt aan een plaag die uitbrak onder de soldaten van het vijandige leger en in een nacht stierven er duizenden soldaten van de Assyriërs. Veel onderzoekers hebben geprobeerd uit te zoeken welke plaag de redding bracht aan Jeruzalem, maar tot op de huidige dag is dat niet gelukt.

In deze expositie zien we ook veel kruiden die werden gebruikt voor de behandeling van ziekten. Ook was Jeruzalem bekend vanwege haar middel tegen slangen- en schorpioenbeten, spinnenbeten, het eten van giftige planten, etc. Het was zo’n goed middel dat hierdoor duizenden mensen werden gered van een wisse dood. In het middel bevond zich: kruiden uit Jeruzalem en kruiden van rondom de Dode Zee, gif in van giftige dieren en planten, mineralen en asfalt, kickxia en wilde wortel. Frankinscence werd gebruikt op het reukofferaltaar, maar dit kruid blijkt ook stoffen te bevatten tegen ontstekingen. Ook Indianen kenden en gebruikten deze middelen.

Kaneel kwam ook voor in de zalfolie van de Tempel voor. Kaneel werd niet gevonden in het Midden-Oosten en de geleerden weten niet waar de kaneel vandaan kwam voor deze heilige formule. Kaneel brengt het LDL cholesterol gehalte omlaag. Ook brengt het het glucoseniveau in het bloed omlaag zoals insuline dat doet als middel bij diabetes. Gebruik van kaneel kan in zekere zin diabetes voorkomen, waarbij ook het gebruik van geraffineerde suiker wordt afgeraden vanwege het gevaar om juist hierdoor diabetes te krijgen. In de natuur vinden we zoveel rijke stoffen die voor ons lichaam belangrijk zijn. Ook in de Bijbel vinden we kennis over planten en de priesters hadden veel kennis over de geneeskrachtige werkingen. De Eeuwige is onze geneesheer, die de kennis van genezen gebruikt voor ons welzijn. Psalm 30:3, “tot U riep ik om hulp en U hebt mij genezen.”

Elze Erwteman