Troost mijn volk

 

Israël had gevochten. Eerst had de Holocaust haar gebroken, en daarna had ze gevochten  voor het land dat God haar al zo lang beloofd had. Het is een verbazingwekkend wonder dat Israël, dat zo lang verstrooid is geweest, uiteindelijk thuiskwam daar waar ze behoort. Van over de hele wereld hebben mensen aliyah gemaakt (geïmmigreerd in Israël) en de belofte vervuld dat God zijn volk bijeen zou verzamelen van over de hele aarde.

Een paar maanden voordat Palestina haar naam Israël kreeg in 1948, ontdekte een Bedouinenjongen eeuwenoude boekrollen in de woestijn van Judea. Deze zogenaamde Dode Zeerollen waren ongeveer 1900 jaar lang verborgen geweest in grotten vlakbij de ruïnes van Qumran. De jongen was zijn schapen aan het weiden, en toen één van hen afdwaalde, ging de jongen het zoeken. Terwijl hij aan het zoeken was, gooide de jongen een steentje in een donkere grot en hoorde het geluid van iets dat brak. Toen de nieuwsgierige jongen de grot binnenging, vond hij verscheidene kruiken van klei, bedekt met deksels van aardewerk. De kruiken bevatten fragmenten van oude perkamenten, gewikkeld in linnen doeken.

In het begin werd de waarde van deze boekrollen onderschat. Kooplui wilden deze historische documenten gebruiken voor praktische doelen zoals het maken van kampvuren. Maar snel genoeg wisten de Bedoeïenen dat ze een bijbelse schat van onschatbare waarde hadden gevonden, die hen een fortuin kon opleveren.

Veel mensen geloven dat de Dode Zeerollen zijn geschreven door de sekte van de Essenen, die de plaats Qumran bewoonden. De Essenen hadden Jeruzalem verlaten vanwege de corruptie die de priesters naar de tempel van God gebracht hadden. Deze Joden voelden dat ze zichzelf moesten afzonderen en een rein, aan God toegewijd leven moesten leven. Om deze reinheid te bereiken, reinigden zij zichzelf ritueel in het mikweh, bestudeerden het Woord van God en schreven Bijbelrollen over.

In de tijd van de verwoesting van Jeruzalem doodden de Romeinen veel Joden, waaronder de bewoners van Qumran. Voor deze tragedie gebeurde, verborgen trouwe boekrolschrijvers de rollen die ze hadden gekopieerd, om het bestaan van de rollen veilig te stellen. Eén van de rollen die gevonden is door deze Bedoeïenenjongen was de complete rol Jesaja. Tot aan die ontdekking waren er alleen veel jongere rollen gevonden.

Na de verschrikkingen van de Holocaust bestaat de wereld nog steeds uit gelovigen die ernaar smachten om Gods beloften vervuld te zien worden in hun levens. Door het land Israël te geven aan het volk Israël, bemoedigt de eeuwige Israël. Hij laat zien dat Hij altijd de God van Abraham en Izaäk en Jacob zal zijn.Veel grote heersers zijn gekomen en gegaan: Egyptenaren, Romeinen en Grieken. Geen van hun koninkrijken hebben stand gehouden; maar het woord van God  werd veilig bewaard totdat het Israël zou troosten en de wereld zou tonen dat de beloften van God levend zijn!Troo

“Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand van Adonai dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden.” Jesaja 40:1,2

Laten we altijd klaar zijn voor Yeshua, onze Redding, en laten we blijven staan op Gods beloften.

“Het gras verdort, de bloem valt af, als de adem van de Eeuwige daarover waait. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.” Jesaja 40:7,8