Vernieuwing

Van zwakte naar kracht.

Het onmogelijke, mogelijk.

De Almacht van de Eeuwige,

maakt nieuw.

 

Sporen van ziekte en strijd,

staan in de weg, versperren,

Zijn vernieuwende kracht.

 

Hij is genadig.

Wij zijn elkaar vaak tot last.

Hij is getrouw.

Vernieuwd, geneest wat brak.

 

Zijn stromen van kracht en liefde,

kent de droge gebieden van pijn en verdriet.

Gegoten in jou, door wie?

Hij kent, weet en vernieuwd!

 

Gekroond met Uw trouw en liefde.

Vergeven, getroost, ook recht gedaan.

 

Prijs de Eeuwige, getrouw is Hij.

Prijs de Eeuwige, mijn ziel,

Prijs de Eeuwige, mijn ziel en leef.

 

Hij geneest.

Doet niet aan ons, naar onze zonden.

Glorie aan de Allerhoogste.

Hij die ons vernieuwd!

 

Rosj Chodesj Adar.

1 Adar, 11 Februari 2013

Psalm 103

Hij vergeeft jou alle schuld.

Hij geneest al jouw kwalen.

Hij kroont jou met trouw en liefde.

Jouw jeugd vernieuwd zich als een adelaar.

Openbaring 21:5

Hij die op de troon zit zei: ‘Alles maak ik nieuw’.