Adam waar ben je?


Waar ben je heen gegaan, nadat ik je verdreef uit Mijn Gan Eden.
Ik zie je in Afrika, een van de mooie parken op deze wereld.
Waarom zit je in de duistere delen van dit land, verscholen?
Wie heeft jou gezegd, dat je dat moest doen?

Ik heb je verdreven, dat is waar.
Maar heb Ik gezegd dat je moest gaan moorden,
dat je de grond waarop je bent geboren.
moest doordrenken met zoveel bloed?

Wie geeft jou het recht je eigen rechter te zijn
en zoveel macht op je eigen hoofd te laden?
Rwanda, Zimbabwe en nog zoveel meer
schreeuwen om recht, maar dan wel dat van Mij.

Je neemt het wel letterlijk dat Ik eens zei tegen de vrouw,
‘Naar je man zal je begeerte uitgaan, en hij zal over je heersen’.
Wie geeft jou het recht om haar te besmeuren?
Haar recht schreeuwt omhoog, tot in Mijn vertrekken.

Adam wat heb je gedaan met haar en het land, waar je heen ging?
Ben je zo bang voor Mijn heilige wetten, dat je er zelf een aantal in elkaar hebt gezet,
zodat je kunt heersen, naar eigen begeren
om het land en de vrouw te vertreden, onder je minachtende voet.

Je wilde toch zelf, het beter weten..wel nu!
Ik heb je gevolgd tot in je duistere hol.
Wat ga jij mij zeggen als Ik je vraag:
Waar ben je Adam, waar ging je heen?

Je minacht de vrouw, die ik je ooit heb gegeven.
Ze was te nieuwsgierig, maar waar was jij
toen zij wilde weten of er meer was dan het, in Gan Eden?
Toen had jij moeten waken, over haar en over jou!

Kennelijk is het heersen je beter bekomen.
Je hakt er op los en neemt wat je wilt.
Zij telt niet mee. Ben je zo geschrokken van je onvermogen in Eden

dat zij de rest van haar leven onder jouw frustratie moet wenen?Ook zie ik jou in Afghanistan, Pakistan en de rest, te veel om op te noemen!
Ook daar zijn holen, waar jij je zelf zit te roemen.
Vrouwen voor vermaak, rouwen oneindig om je wreedheid.
Heb ik dat gezegd, in Mijn Heilige Wet?

Woman of Valor, kom! sta op voor haar zonder stem.
‘Haar dochters ben jij als je goed doet en je geen schrik laat aanjagen’.
Ik Ben jouw Beschermer, jouw Maker en Man.
Richt je tot Mij, en Ik zal je richten,
zodat je kunt opstaan en schuilen bij Mij.

De tijd van herstel is ingegaan. Mijn Tora zal over de gehele wereld gaan
als een getuigenis voor allen, ook voor deze Adam.
Dat Ik zal herstellen, jouw schande tot vreugde
je zonden vergeven, je verdriet en tranen verzoend.

Adam waar ben je als Ik kom, om recht te zetten
wat onder jou heersende voet is verwoest?
Ik was hier nog als de tweede Adam, om je te tonen hoe om te gaan met haar.
Waar was je toch? Het was ook voor jou, daar in je duistere hol.

Afrika, Afghanistan, Palestijn en nog zoveel meer.
Hoe! leg je haar en je land ooit uit wat je toen deed en wat je toen dacht?
Je vond dat je ‘wat’ was, toen je Mijn Wetten niet wilde,
met al deze kostbare waarden, die je konden behoeden voor precies deze daad.