Adonai van alle leven

 

Adonai van alle leven en adem, hoog op Uw Troon,
U, de Schepper God, U hebt de uwen lief.
Naar de aarde bent U gekomen,
De blinden, de doven, de lammen,
En zondaren terug te claimen;
Gezegend is Uw Naam.

Aan dat gruwelijke hout gaf u uw leven, mijn Redder Adonai;
God’s wraak door het Bloed dat uit werd gegoten verzoend;
Mijn leven van zonde gered.
Bracht Yeshua naar het graf;
Voor mij gaf Hij het leven;
Gezegend is Zijn Naam.

Nu geheven in de hoge, mijn Redder leeft;
Nog steeds geeft Hij leven aan Zijn uitverkorenen.
Daar bij God’s Troon pleit Hij;
Bemiddeld Hij;
Nood van de mensen lenigt Hij;
Gezegend is Zijn Naam.
From: Musings from Galilee.
Ruth Nessim, 2005.
ISBN 965-9080-0-1
For contact with Ruth Nessim: e-mail us.