Bedwelmende stad, een drieluik

Bedwelmende stad, 1
Jeruzalem middelpunt van de aarde

bedwelmend is je uitstraling
begeerlijk is je plaats
hebberige handen
strekken zich naar je uit
afgunst druipt en kwijlt
uit verwrongen gezichten
om jou Jeruzalem
spant men de boog

Wat je ook doet
het moet anders
Israël mag niet
in jou wonen
het is niet gegund
begerige handen
morrelen aan je poorten
betwist is je plaats
afgunst splijt de aarde
en sleurt haar mee
in de heftigste strijd
om jou Jeruzalem

Bedwelmende stad, 2
begeerlijk is je plaats

stad van G’d
schoon je toekomst
middelpunt van de aarde
je zult stralen
de Eeuwige lokt je vijanden
door jouw bedwelming
Hij zal hen verdelgen

niet lang meer
zal men jou minachten
uit hebzucht en haat
Jeruzalem jij zal voor eeuwig
staan waar je staat
G’d zal hen verdelgen
die jou vertrappen
op eigen grond

Bedwelmende stad, 3
Jeruzalem bedwelmende beker

schoon is je toekomst
Israël zal veilig in je wonen
die zich  nu aan jou vergrijpen
zijn niet meer

Jeruzalem hou vol
overwinning is zeker
G’d strijd voor jou
iedereen zal zich
aan jou vertillen
afgunst en haat
zal hen zelf verteren
jouw bedwelmende beker
is hun val

jij Jeruzalem jij
staat Rotsvast
voor eeuwig
op jouw eigen plaats

“Ik zal van Jeruzalem een beker wijn maken die de omringende volken bedwelmt. Op de dag dat alle volken op aarde tegen Jeruzalem oprukken, zal Ik van de stad een zware steen maken waaraan haar belagers zich vertillen. maar de Eeuwige zal tegelijkertijd de inwoners van Jeruzalem steunen: de zwakste onder hen zal op die dag zo sterk zijn als David en het huis van David zal hen leiden alsof G’d zelf hen leidde. Op die dag zal Ik alles in het werk stellen om de volken uit te roeien die Jeruzalem belagen” (profeet Zacharia)

Cisca Mudde