Boosheid moet een plek hebben

Je mag van God leren dat boosheid een plek

moet hebben.
Boosheid die mensen anderen aandoen bijvoorbeeld.
Zoals God daar ook boos en ontzet over is.
Dan zal deze boosheid bijdragen aan je zelfrespect.
Zodat je uiteindelijk bevrijd wordt van je pijn.
Je zult je dan sterk genoeg voelen om de pijn los te laten.

Rosj Chodesj Niesan.
Ps. 18:37 Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, en mijn enkels wankelden niet.

Voortgang zonder dralen…
schud af wat jou belet.
Te groeien in karakter..
te worden zonder smet.

Wat is het wat jou hindert op je weg.
Zijn het mensen die jou benauwen.
Of is het tussen jou en Papa krap.
Het duister dreigt…..

Zie de opening ontstaan, op het enge pad.
De dood van Yeshua op het smadelijk hout.
Zo eenzaam en alleen ging Hij daar voor.
Hij maakte de ruimte voor jouw voet, Zijn donker uur.

Zijn bloed maakt schoon, Zijn offer redt.
Je pad licht op naar Pesach feest.
Verfrist sluit ik mij aan bij de Bruiloftsstoet..
De Bruidegom tegemoet.

Baroech HaSjem.