De Olijfboom

 

 

 

 

 
 

Als de olijfboom niet bloeit
kom je in diepe gebieden
waar je anders nooit kwam
niets is meer vanzelfsprekend
dorre streken tonen zich
als door een veenbrand
desolaat gemaakt.

Je trekt erdoor
als Alice in Wonderland
langzaam zie je kleur
er bloeit een verloren bloem
je loopt door
in het grauwe gebied
droog, dor, ineens
een groene scheut.

Hoop welt op
dit dorre droge land
leeft op, nieuw leven
er kabbelt een klein stroompje
belofte van leven, op droge grond.

Ineens valt een zonnestraaltje
op een klein plantje
een olijfboomplantje
het worstelt om te leven
dagen later is het gelukt
geworteld steekt het blij
het kopje op.

Zelfs als de olijfboom
niet bloeit
zorgt de Tuinman
in dorre gebieden
voor nieuw leven
in schijnbaar verloren grond.

Als de olijfboom niet bloeit
dank dan voor nieuwe kansen
nieuwe ongekende hoop
op Zijn gezette tijd
zal afgeschreven gebied opnieuw
vol zijn met kleur, dans en leven.

Als de olijfboom niet bloeit
hef op je hoofd
er ontstaan sterke nieuwe kansen
op dorre opgegeven grond
de olijfboom gaat weer bloeien.

Cisca Mudde

Al zou de vrucht van de olijfboom teleurstellen, uit Habakuk 3:17