De schaamte van je jeugd

Parasjat Kie tetsee     13 Elloel 5768 / 13 september 2008
Vijfde troosthaftara: Jesaja 54:1-10Geen schaamrood meer
Het is voorbij.

Geen schande meer en smaad
Geen verwerping
Geen geschondenheid
Geen overschrijding van je grenzen
Geen eenzaamheid en geen verwijt
Geen verlatenheid
Geen diepe bedroefdheid.

De schaamte van je jeugd
Die is voorbij.

Laat Mij jou met Mijzelf omhullen
Jij diepbedroefde vrouw.
Omhul je schande met Mijn Mantel,
Ik ontferm Mij over jou.

Hoor steeds meer naar Mijn stem
En laat die anderen verbleken.
Ik heb je bij je naam geroepen,
Gij zijt Mijn.

Ik maak je dal tot een deur van Hoop (Hosea 2:14, 18)
Daar zal je zingen als in de dagen van je jeugd.
Door trouw zal Ik je werven tot mijn Bruid
Van Eeuwigheid tot Eeuwigheid.

Met recht en met gerechtigheid
Met goedertierenheid en véél ontferming
De schaamte van je jeugd
Het is voorgoed voorbij.

En zij schaamden zich niet voor elkaar (Genesis 2:25).