De strijd om mijn geloof

Het is en blijft een feit

Elk mens voert diep van binnen een ware strijd
Ik heb al lang ontdekt
Dat niemand op deze aarde volmaakt is of perfect
Een masker draag je aan je buitenste
Maar er is een strijd  in je binnenste

In deze wereld is niets wat het lijkt
Het is maar hoe je het bekijkt
De mensen leven voor iets
weinigen leven voor niets

Als jij kon kijken in het binnenste van ieder mens
Kijken met als het ware een grote lens
Je kan je ogen niet geloven wat er in een mens leeft
Gelukkig weet alleen God hoe een mens er van binnen uitziet
Hij is het die mens en dier heeft geschapen
Wie kent jou beter dan Hij jou kent

Hij heeft ons het leven gegeven
Nu is het aan jou om Hem wat terug te geven
Door Hem lief te hebben en Zijn wil na te leven
Elke dag is het een ware strijd

Een strijd tegen je gevoelens, verstand en eigen wil
Deze dingen kunnen over je heersen
Het is dan moeilijk om het te beheersen
Wij zijn in zonde geboren
Maar God wil dat je niet meer in zonde leeft
Hij wilt dat je wordt herboren

Je moet je oude mens afleggen en je nieuwe mens aandoen
Wie zegt dat dat makkelijk is om het te doen
Je behoort elke dag een keuze te maken
Wil je als slaaf leven voor de zonde
of in vrijheid leven met Hem

Laat je door Hem bevrijden
Laat je door Hem leiden
Geef je leven aan de Heer
Kies voor Hem elke dag en elke keer
God is het die om je geeft
Hij wilt dat jij leeft

Want het is en blijft een strijd
Voor een mens iedere dag steeds weer
Om te kiezen voor satan of voor de Heer
Om ons heen is er zonde en duisternis
Maar weet dat God het Licht is
Zonde zal er altijd zijn
Totdat Yeshua de Messias verschijnt