Fluistering

 

Door de eeuwen heen over Jeruzalem….
over de bergen van Israël.
Hoorbaar voor Torageleerden en het gewone volk…
met soms geen uitzicht meer op beter…is daar..
onmiskenbaar, een zachte fluistering, vol beloften..
door de straten van Jeruzalem.

Als in de dagen van Elia, Jesaja, Yeshua.
Beloften van Adonai, opgetekend, vast en zeker.
Voor hen die de fluistering verstaan.
Zelfs een donkere dag krijgt plotseling glans,
Door de fluistering van Adonai, over de bergen van Israël.

Beloften gedaan aan mannen en vrouwen,
Apart gezet door de Schepper van het al,
Worden zichtbaar, lichten op in de grauwe hoeken…
van stad, land en hart…hoopvolle vervulling van dat, wat is voorzegd.
Hoopvolle vervulling voor een volk..net nog zonder hoop…
Immanuel, G’d, Allerhoogste..Wie anders dan U…
is daar in de fluistering, ik aanbid U, o G’d van ons heil.
Grote genezer van mijn ziel.

De fluistering wordt luider, volle beloften resoneren…
door de hemelse gewesten, door U gemaakt.
Al wat U hebt beloofd, zal gebeuren.
U die Waarheid bent, zal het doen..op Uw tijd!
Zij die stil zijn horen U, terwijl U troostend zegt;
‘Houd vast wat je hebt, kinderen van de Allerhoogste’!

‘Ja! Ik Ben, is het …de Ik Ben…in de fluistering.
Kom, geef Me je hand, vertrouw Mij, Ik heb het tegen jou.
Je was even stil…voor Mijn zachte fluistering.
Luister dus goed, zegt de Ik Ben, Ik hou van jou.
Kom naar Mij..vertrouw Mij maar….
En je zult Mijn fluistering verstaan..in elke ademtocht, van jouw bestaan.
Bij Mij ben je veilig…kinderen van Israël.
Wees stil voor Mijn aangezicht’.
In de straten van Jeruzalem en op de bergen van Sion.
De beloften fluisteren door Erets Israël…
Luister kinderen en hoor je Schepper, je Koning, je G’d.
Hij komt spoedig, zegt het voort, over het land en over het volk.
Wees stil, want Hij fluistert zacht.