Geborgen

 
Een zachte bries beroert mij..
zodat ik ontwaak.
Verwonderd zie ik rond.
Ervaar Uw warme liefde,
ontroerd pak ik uw hand.
U voert mij mee Messias Yeshua
de weg is open.
Zacht licht, ontroerend mooi.
Uw genade raakt mij diep.
Het kind in mij ontwaakt.
Ontroerend, onverdiend en teder.
Weet ik mij geborgen…
dicht bij U!
Psalm 20
7)Dit weet ik zeker..
De Eeuwige schenkt de overwinning aan Zijn gezalfde.
Hij antwoordt uit Zijn heilige hemel.
5)Moge Hij geven wat uw hart verlangt.
En al uw plannen doen slagen.