Gedachten over Turkije

Gedachten over Turkije

Mijn gedachten gaan uit naar de weduwen van deze dienende mannen
Zij hadden geen vrees om Uw eeuwige woorden te brengen
Woorden van eeuwig leven voor vermoeide zielen
Ik ben zo blij, dat deze kostbare mannen de Uwe zijn.

Met messen gescherpt kwamen zij om te verwoesten
Hun harten gevuld met haatvolle gedachten
Uw mannen verwelkomden hen als eigen
Hun gezichten verlicht, maar als ze geweten hadden….

Onschuld, schoonheid van God zo kostbaar om te zien
Degenen die hiermee bekleed zijn daarbij wil ik horen.
Deze haatvolle mannen hebben geen besef van de komende wereld,
Een straal vanuit de hemel, de Alpha en de Omega.

Uw mannen zijn nu vrij in Uw tegenwoordigheid
Groot lijden voordat zij hun laatste ademden
Uw kent die pijn mijn Adonai, want u werd voor ons doorstoken
Eeuwige troost voor de weduwen en hun kinderen daarop hoop ik….