Kwetsbaar

Kom uit je hoge toren
jij – ja jij – onaantastbaar
denk je te zijn
Ik de Eeuwige van
de legermachten lach
jij die “alles” kan
wat denk je wel
van wie kreeg jij
jouw “kracht”

Op een dag kom
jij jezelf tegen
meet dan jouw
gekregen “macht”
en “kracht” aan
de werkelijkheid
van die dag

Je staat vooraan
je bent erbij
je waant je sterk
jij kan het allemaal
opzij want jij komt
voorbij opzij!

Je passeert je Redder!
Maar jij bent erbij
staat vooraan
onaantastbaar
voer je het hoogste
woord

Kwetsbaar zijn
is niet jouw ding
jij bent “sterk”
gezond “krachtig”
opzij want jij!
komt voorbij

Je passeert je Redder
kwetsbaar in de hof
zo vreselijk alleen
zwak
geslagen
sprakeloos
alle “sterken” lieten
Hem alleen

Kwetsbaar gaf Hij
alles wat Hij had
Zijn leven
voor hen die
kwetsbaar durven
zijn als Hij