Licht en Hoop

 

 

 

 

 

 

Licht breekt door
het duister
hoop verbreekt
duisternis.

In G’d is geen duister
enkel Licht is Hij
Hoop doet leven
Leven is uit Hem.

Loof Hem met
al wat in je is
Hij is jouw Hoop
jouw Licht.

Leven is uit Hem
Hoop is uit Hem
Licht is uit Hem
Hij is goed.

Jubel in Zijn Licht
Licht zal je
pad verlichten als
je hoop op Hem is.

Hij is Liefde
wees trouw
Hoop op Hem.
Licht is Zijn juk.

Enkel Licht is Hij
Hij! de stip aan
jouw horizon.

Cisca Mudde