Lo-ruchama and lo-ami

Parasja Kie tawo (Wanneer jullie komen)                20 Elloel 5768

Zesde troosthaftara Jesaja  60: 1-22                              20 september 2008

Lo – Ruchama en Lo – Ammi

Lo –  Ruchama
Zonder ontferming
Lo –  Ammi
Niet van U

Verloren onschuld
Gestolen of gegeven
Baarmoeder in bezit genomen
Leven bedreigd door de dood

Wordt in Mij opnieuw geboren                    Johannes 3
Omgeven door Mijn veiligheid
Beschermd, gevoed en onaantastbaar
Leven tot in Eeuwigheid

Omsluiting zonder te benauwen
Hoor de Hartslag van Mijn Hart
Speciaal met jou verbonden
In het diepste van Mijn Zijn

Vlees uit vlees geboren
Rouwen om wat is geweest
Leven uit het Nieuwe Leven
Geest geboren uit de Geest

Zeg tot uw broeders:  Ammi
En tot uw zusters:      Ruchama

Dan zal Ik haar voor Mij zaaien in het land
en Mij ontfermen over Lo – Ruchama
en tot Lo – Ammi zeggen:

Gij zijt Mijn Volk en hij zal zeggen:
Mijn God.
Hosea   1:12 &  2: 22