Ontvreemd

Ze zag Licht
duisternis sloeg toe
ze greep het Licht.

Kwade krachten
blokkeren haar weg
naar dat Licht
Yeshua, Leven
Licht, Redder.

Haar lot staat vast
ze is ontvreemd
uit haar eigen leven
opgesloten
in religieus geweld.

In een huwelijk
zonder keus
zonder licht
enkel dwang.

Omringd door duisternis
leeft ze niet
ze ademt slechts
in fluistering
Yeshua.

Ze zag Licht
en Leven
nu is er duisternis
een fluistering
Yeshua leef in haar.

Woorden zijn er niet
ze is bestolen
van alles
Yeshua toch niet van U?

Geef Licht
in diepe duisternis
zodat ze niet vervreemt
van U Yeshua.

Zij zag Uw Licht
zie haar nu
ze is ontvreemd
maar niet van U
Yeshua, niet van U!

Cisca Mudde