Overgave

Rosj Chodesj Kislev , 1 Kislev 5770, 18 November 2009.

 

Psalm 103:19-21.

De Here heeft Zijn troon in de hemel gevestigd,

zijn koningschap heerst over alles.

Looft de Here, gij zijn engelen,

gij krachtige helden die zijn woord volvoert,

luisterend naar de klank van zijn Woord.

Looft de Here, al zijn heerscharen,

gij zijn dienaren, die zijn wil volbrengt.

 

 

 

Alles in mij verlangt naar U…

naar overvloeiende beken..vol van U.

om dorstige gebieden in mij te drenken.

Gebieden die ingezet willen worden ..in droge steppen elders.

Laat Uw bronnen stromen, in dorstig land.

 

Waarom ben ik bang…zie ik angstig rond?

Zijn liefde is niet ruw….

Kom geef je over aan Hem…..

aan Zijn overvloeiende liefde.

 

Vertrouw Hem maar..zie het Lam…

Voor jou geslacht…..kom…

Hij wacht op jou!

Kom dochter van Israël….

Hij is echt…zuiver, goed.

Geef je over…Hij maakt je vol.

 

Wees niet bang….

Hij is getrouw, vertrouw!

Leg jouw leven in Zijn hand….

jouw wil in Zijn wil…

en je zult leven als bedoeld.

 

Laat los geef je over….

aan je Schepper, jouw Heer.

Ontspan, onder Zijn aanraking..

en leef vanaf nu alleen voor Hem.

 

Overgave is niet verliezen…slechts winst.

Alleen zo!..zul je zijn….bruikbaar in Zijn hand.

Geef je over en wordt vol ….tot eer van Hem!