Sjawoeot

 
De aarde nu was woest en ledig.
Zijn Geest zweefde over de aarde.
De Eeuwige scheidde het licht van het duister.
Messias was er bij….
Bliksemschichten doorkliefden de hemel boven Sinaï.
Donderend geraas vervulde de hemel en weerkaatste over de vlakten.
Het volk sidderde, vol ontzag vielen zij voor Hem neer.
Ontsteld lagen zij daar, als verdoofd.
Messias leidde ons door de woestijn.
Adonai blies Zijn adem over de aarde.
Bij het geven van Zijn heilige woorden, schudde de berg heen en weer.
Groot en indrukwekkend, golfden Zijn Woorden over Zijn geliefde volk.
Verstild en vol ontzag richtten zij zich op.
Messias pakte ons bij de hand.
De berg trilde en schudde heftig, verlicht door Zijn Almacht.
Mozes was daar en ontving de kostbare Woorden.
Woorden ten leven voor toen, voor nu, tot in eeuwigheid.
Heilige Woorden, Zijn Wezen erin.
Groot en ontzagwekkend,  kwamen de Woorden naar ons toe.
Verpakt in twee stenen tabletten, tastbaar gemaakt.
Vaak veel te veel,  voor ons kleine  mensenverstand….
We namen ze aan zonder te weten hoe groot en hoe  wonderbaar!
Leef ze!  Roept  Adonai ons toe,  ervaar de kern van Mijn heilige Woorden’.
Dan zul je echt leven, iedere dag ondanks alles, met plezier.
Maar het gaat telkens mis, we zijn eigengereid.
Vergeten zo snel,  de Macht en de Kracht van onze G’d.
Dan voelen we slechts de brandende pijn van het falen.
Doordat onze ogen steeds wijken,  van Zijn zuivere wetten voor ons.
Toch geeft Hij niet op en plant ze in ons……
kerft ze in ons hart zoals eens in steen.
Opnieuw is er vuur, vertoon van Zijn macht.
Door geestdrift gedreven roept Petrus ons toe.
Dit is de Geest waar Joël van profeteerde.
Zijn Geest uitgestort over ‘alle’ mensen.
Wonderen, tekenen,  vuur en rook,  worden opnieuw gezien.
Yeshua de weg naar het leven.
Ik jubel en verheug me in U, mijn G’d.
Het vuur van Uw heil  is in ons ontstoken.
Door Uw goedheid worden wij allen gered.
Op het Wekenfeest liet G’d Zijn stem weer horen.
Menigten stonden sprakeloos,  hoorden Hem in eigen taal.
Tienduizenden werden gered op die grote, ene dag.
Groot is Adonai, Hij laat niet varen het werk van Zijn hand.
Gewonnen door Zijn offer zo kostbaar,zo teer!
De dag van Zijn komst is tastbaar aanwezig,  door Zijn Geest.
Donder en hagel met vuur gepaard, het  zal er weer zijn als in de woestijn.
Het vernieuwde verbond met Zijn kinderen,  zal schallen door het heelal.
Groot is de Koning der Koningen onze G’d.
Hij zal ons leiden naar Zijn Koninkrijk … wees vurig en vol van Zijn Geest.
Luister naar Zijn zachte stem in jouw hart geschreven, ten leven.
Yeshua, onze Koning en G’d, is altijd daar!