Slavernij en Holland

Slavernij en Holland

Geschrokken ben ik om te weten
Hoe het Hollandse volk, waarvan ik deel ben,
Uw wetten heeft verzaakt in het verleden.
Uw roep naar vrijheid van slavernij
Vrijheid om een liefdevolle God te dienen.
Onderdrukking vanwege onze slechte inborst,
Onze obsessie om te bezitten en te heersen,
Anderen te zien als minder dan de dieren,
Zelfs een dier verdient beter.
Dit verleden is angstaanjagend,
Gedaan in duisternis en toch zichtbaar:
Een liefdevolle God die een spiegel voorhoudt.

Schepen gevuld met menselijke lading
Zeilden de zeeen en kwamen zelfs
Naar de Hollandse kust en steden
Om gevuld te worden met voedsel.
De macabere reis te vervolgen,
Dodelijke reizen naar nieuwe werelden west.
Onderdrukking, geslagen, zonder rechten
Ontmenselijkt en gedood.
Geen identiteit of waardigheid toegestaan.
Vrouwen in slavernij en gebruikt.
Geen wil van de zwakke geeerd,
Wetteloosheid om gewin en heerschappij.

De slaven vrij te laten
Na een dienst van zes jaren.
Hen een middel van bestaan geven
Gevoel van waardigheid van U, o God
Rechtvaardige wetten van de Allerhoogste
Schepper van de mens.
Ieder mens geschapen Hem te kennen
Zijn genade is zonder einde
Zijn barmhartigheid is geopenbaard
Geopenbaard aan degenen die Hem liefhebben.
Adonai, vergeef ons onze zonden.
Onze slechte inborst is zo duister.

Zelfs deze tijd kent zijn slavernij
Het verspreidt zich als kanker
Een nieuw gezicht voor het duistere
Vrouwen en kinderen onteerd
Ook mannen in slavernij en mishandeld
Gebruikt voor goedkope arbeid, geen waardig bestaan
Kinderen gebruikt als soldaten
Weggenomen van hun ouders
Gestuurd naar het front om te vechten
Krijgsheren weg van het gevaar
Vrouwen gebruikt door mannen
Hun waardigheid gestolen en vernield

Red ons, o God, laat ons leren van ‘t verleden
Laat de wereld wakker worden vanwege U
Mijn ziel heeft pijn vanwege dit inzicht:
Ik zie de slaven mishandeld
Durf niet eens goed door te denken.
Mijn ziel wordt als een duistere kamer
Pijn, wil ontsnappen naar Uw Licht
Licht, dat is puur en beschermend
God van Israel redt ons zoals in de dagen van Mozes
“En je zult gedenken dat je een slaaf was
in het land Egypte en de Here jouw God,
heeft jou verlost……..

U Adonai, alleen U kunt ons genezen
Genezen van ons dodelijk verleden.
Vergeef ons onze zonden
Reinig ons met het bloed van het Lam
Het Pesach Lam van liefde
Deed zijn mond niet open
Toen het naar de slachtbank werd geleid
Was geslagen en gebroken voor onze overtredingen
Messias voor alle mensen
Hij stond op uit de dood om Zijn volk redden
Ons te bevrijden van de slavernij aan zonde
Gaf het leven zijn betekenis en hoop.

Deut. 15:12-15