Uw volk zal zegevieren

  

In onze kleine loofhut
voel ik mij zo geliefd door U;
zo verzorgd door U en
omringd met Uw liefde.De temperatuur is laag,
mijn hart gewarmd door U
mijn geest gevuld met ontzag
gedachten van genade en troost.

U droeg Israël op
te leven in loofhutten, ieder jaar.
gedenken Uw barmhartigheid:
voor eeuwig zal het zijn.

Uw volk zal zegevieren
hoewel de tijd grimmig schijnt
woorden van haat en strijd weerklinken,
maar mijn God, uw genade is groot.

U trekt uit tot redding van uw volk,
tot redding van uw gezalfde.
U verbrijzelt het bovenste van het goddeloze huis
en ontbloot het fundament tot de laatste steen.**

* Leviticus 23:42-43
** Habakuk 3:13-14