Vergezichten

Vergezichten verruimen
ver over benepen kleinheid
gloort Uw eeuwigheid.

Los zijn de banden
die bonden
aan oude pijn
door eigenzinnige reli
van geslacht op geslacht.

Tora als basis
vernieuwt
maakt vrij
van tribale kunsten
die binden
wat nooit gebonden
had mogen zijn.

Vergezichten
koninklijke inkijkjes
in Uw Vrederijk
voor mens en dier.

Moge Uw Koninkrijk
doorbreken in volheid
b’emet.