Voetsporen

Doortocht, bevrijding!
Pesachlam, ongezuurd.
Glorie en macht
de Allerhoogste, zette ons vrij.
We liepen in Zijn spoor.

Sjofar geschal
doet me sidderen
van ontzag
bewust weet ik mij
in de voetsporen van
Israëls aartsvaders.
De voetsporen
van de Almachtige!

Vol ontzag ervaar
ik de eeuwen oude
klanken van Sjofar.
Besef de grootheid
de Almacht en de
glorie van onze G’d

Blij, verwonderd
zet ik telkens weer
mijn voeten in Zijn spoor.
Wat een eer!

Onder de eeuwen oude
klanken van Sjofar, Rosj Hasjana.
Ga ik op naar Pesach,
het Feest van onze G’d.
In Zijn voetsporen
vervolg ik verwonderd
mijn weg.

Een stralende toekomst
tegemoet, gedragen door
Messias Yeshua
moet het water wijken.
We lopen in Zijn spoor!

Cisca Mudde