De koperen spiegels

 

Een van de meest fascinerende midrasjiem die over vrouwen gaan is voor mij de midrasj over de spiegels van de vrouwen in de tijd van de slavernij in Egypte. De verdrukking werd steeds afschuwelijker en de Farao was er opgericht om het volk uit te roeien. Hij deed dat op een listige manier en probeerden de mannen en vrouwen te scheiden. De mannen werden van de vroege morgen tot de late avond te werk gesteld en moesten de meest zware en vieze klussen doen. Hierdoor werden ze volkomen uitgeput en het waren de vrouwen die er voor gezorgd hebben dat hun mannen in leven bleven.

De vrouwen gingen wanneer het donker werd met hun eten en zalfjes op zoek naar hun mannen die zich tegen die tijd in de velden bevonden waar ze het meest vieze werk deden en stonken van de uitwerpselen van het vee. Zij vielen daarna dodelijk vermoeid neer. Ze waren vies en ontmoedigd. Ze waren in slavernij en verdrukking en hadden geen uitzicht meer in het leven. De veerkracht en visie van de vrouwen hield hen op de been doordat ze geloofden dat er nu snel een verlosser zou worden geboren.

Ze handelden vrouwelijk en daadkrachtig om hun mannen en hun volk te redden. Na eten en verzorging maakten de vrouwen met hun koperen spiegels hun mannen attent op het feit hoe goed ze er nu samen uitzagen en dit maakte dat de mannen oog kregen voor hun vrouw. Hun vrouwen werden zwanger en daarom staat er geschreven in Ex.1:12 “Maar hoe meer men hen onderdrukte, des te meer vermenigvuldigden zij zich en breidden zij zich uit, zodat men bevreesd werd voor de Israëlieten.”

Veel later in Ex.38:8 wanneer de Israëlieten het woestijnheiligdom bouwden (de Misjkan) legt Rashi uit dat Bezalel, de ambachtsman van de Misjkan, het heilige wasvat maakte van de door de vrouwen gegeven koperen handspiegels. De commentator legt uit dat Mozes, die alle gebrachte voorwerpen voor de Misjkan controleerde deze spiegels in eerste instantie minachtte omdat ze voor ijdelheid waren gebruikt en daarom, zo dacht Mozes, ongeschikt waren voor de Misjkan en de heilige voorwerpen.

De Eeuwige greep zelf in door Mozes te instrueren dat hij de donatie van de vrouwen moest accepteren zonder condities omdat het geloof van de vrouwen zo kostbaar was geweest. In Ex.38:8 staat: “Hij (Bezalel) maakte het wasvat van koper, met een voetstuk van koper, van de spiegels der dienstdoende vrouwen, die dienst deden bij de ingang van de tent der samenkomst.”

De vrouwen tijdens de Exodus handelden rechtvaardig en zij waren: Eshet chayil. Sterke vrouwen. De Eeuwige bevestigde dit door de koperen spiegels als gave voor het Heiligdom te aanvaarden. Ook wij worden geroepen rechtvaardige daden te doen die eeuwigheidswaarde hebben. Messias Yeshua zal ons helpen.