De rol van Ester

Het lijkt wel of het ieder jaar belangrijker wordt in onze dagen om Poeriem te vieren. De spanning en druk, die Israël moet doorstaan wordt steeds heviger. Van drie kanten is de druk dagelijks groter aan het worden: Van Syrië uit aan de noordelijke grens, waarbij Hezbolla een werktuig is om te dreigen. Vanuit Gaza waarbij Egypte een steeds dreigender houding aanneemt. En dan de ergste van de drie: Iran.
Op Israël staan van al deze kanten zoveel raketten gericht dat het mogelijk is het hele land onder vuur te nemen. Begrijpelijk, dat je in Israël veel gespannen, nerveuze mensen tegenkomt. Dat merk je overal of je nu in de supermarkt boodschappen doet of per auto over de wegen rijdt. De ontwikkeling van een atoombom in Iran is zo zorgelijk omdat dit land de grootste vijand is van Israël. Zij voorzien de hele wereld van terroristen en wapens. Vijanden van Israël worden door hen bewapend en de dreigingen nemen iedere dag toe.
Deze vijanden van Israël kun je vergelijken met Haman,  de Jodenhater in het Perzisch Rijk toen Koning Ahasverus het Perzische Rijk regeerde, nu Iran geheten. We weten hoe de Joodse Ester op een bijzondere manier Koningin werd om Haman te kunnen verslaan.  De gebeurtenissen waren zo bijzonder door de Eeuwige geleid, dat deze vijand Haman te gronde ging en dat zijn boze plannen om het volk van G’d te vernietigen op zijn eigen hoofd neerkwamen.
De grootste Jodenhater in onze dagen is de leider van Iran.  Het zal niet toevallig zijn dat er weer een Jodenhater is in het ooit Perzische rijk. Irans leider is een Haman in onze tijd en deze Poeriem 2012 kijken we meer dan ooit uit naar de Mordechais en Esters, die er alles aan doen om de boze woorden en daden van deze moderne Hamans te weerspreken en mensen ervan bewust te maken. Er is een oorlog in de geestelijke gewesten en in de zichtbare wereld aan de gang, die steeds gemenere vormen aanneemt tegen het volk van God.
Laten wij vrouwen met elkaar de rol van Ester spelen niet alleen deze komende Poeriem, maar zolang er moderne Hamans bezig zijn om de wereld op te jutten tegen de Joden en Israël. Deze maand vieren we Poeriem met maskers en lekkernijen op de 14e Adar, zoals gebruikelijk en met vreugde. Rest ons daarna om te blijven strijden zowel in gebed als met het woord uit onze mond en het woord uit onze pen tegen de Haman(s) van deze moderne tijd als gemeente en als individuen.
Chag Poeriem sameach!