De sterke vrouw en de sjabbat

 

De Sjabbat
De Sjabbat, G’ds dag van rust vanwege Zijn scheppingswerk, wordt gevierd van vrijdagavond zonsondergang tot zonsondergang zaterdagavond. Deze dag is aan het volk Israël gegeven als teken van het verbond tussen Israël en de G’d van Israël. Wanneer mensen deze heilige dag vieren en ze zijn niet van Joodse afkomst, dan voegen zij zich bij het volk Israël, zoals Ruth heeft gedaan. Wanneer mensen deze dag vieren zonder liefde voor het volk Israël, maken ze een grote fout. Ruth heeft gezegd: “uw volk is mijn volk en uw G’d is mijn G’d” (Ruth 1:16 NBG).
Eerst voegde zij zich bij het volk Israël en vervolgens nam ze de tradities van het volk Israël over. Bovendien vertrouwde Ruth Israëls G’d ook als haar Heer. Ruth verliet de goden van Moab. Wanneer niet-Joodse mensen zich voegen bij Israël en haar mooie bijbelse tradities, dan zullen ze veranderen, het hart van het volk Israël ervaren en onze Schepper in de meest pure vorm leren kennen.

Het vieren van de Sjabbat
Door het vieren van de Sjabbat worden mensen ten diepste vernieuwd en ontvangen ze echte geestelijke vernieuwing. Er is overgave voor nodig, maar het is het proberen waard.
De vrijdagavond noemen we Erev Sjabbat. Die avond steken we kaarsen aan als teken dat we deze dag apart zetten als een heel heilige dag ten opzichte van onze werkdagen. We dekken de tafel met een wit tafelkleed als teken van onze bereidwilligheid om deze dag te heiligen. Hierdoor zullen onze levens geleidelijk veranderen en meer en meer geheiligd worden.
We hebben de gewoonte om een speciaal diner te gebruiken en mijn man zingt de verzen 10-31 uit Spreuken 31 voor mij. De vrouw in dit lied wordt “esjet chajil” genoemd in het Hebreeuws en “woman of valor” in het Engels. De Nederlandse vertaling daarvan is: sterke of moedige vrouw. Laten we naar dit lied kijken en zien hoe we van dit lied kunnen leren en ons vrouwzijn kunnen ontwikkelen.

Geroepen om een “sterke vrouw” te zijn
Alle vrouwen die de Eeuwige van Israël volgen zijn geroepen om een “sterke vrouw” te zijn. Spreuken 31 is gericht aan een vrouw die getrouwd is. Maar in het boek Ruth zien we dat Ruth,  ook een “sterke vrouw” genoemd wordt. Het is de enige andere plaats in de Bijbel waar over een “sterke vrouw” wordt gesproken. Zij is weduwe en dus niet getrouwd. Een “sterke vrouw” heeft een nieuw karakter, in welke hoedanigheid ook: getrouwd of niet getrouwd. Dat moeten we gaan ontdekken.

De vrouw in Spreuken 31
In spreuken 31,10 begint het lied met: “een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Haar waarde gaat koralen ver te boven.” In deze verzen lezen we hoe moeilijk het is om een vrouw van waarde te vinden, een “sterke vrouw”. In feite is het een manier van leven waar we ons als vrouwen naar uit moeten strekken. We moeten er hard aan werken dat doel te bereiken: onszelf te ontwikkelen tot een “sterke vrouw” en hiervoor hebben we een relatie nodig met onze Schepper.
We moeten leren zien, dat we ons in een tamelijk nare staat bevinden en dat we door de Schepper van hemel en aarde gered moeten worden van de eeuwige dood. Dat is het begin van het worden van een “sterke vrouw”. Eigenlijk zijn we allemaal als mens in gevaar en dat geldt voor elke ziel. Als we terugkeren naar onze Schepper en Hem in onze levens toelaten en beseffen aan de hand van zijn maatstaf: de Tora dat we ons moeten reinigen en vergeving moeten vragen voor onze overtredingen dan is dat het begin van ons nieuwe leven met een liefdevolle hemelse papa. God is als Yeshua Messias op aarde gekomen om de prijs voor ons zonden te betalen. Hij heeft er voor geleden en gebloed. Hij heeft de prijs voor mijn ziel betaald. Ik ben zo dankbaar!

Mijn liefhebbende Schepper gevonden
Zo kwam ik tot geloof in deze geweldig liefdevolle G’d van Israel. Diep in mijn ziel was er een groot verlangen naar de G’d die liefheeft, al ervoer ik in mijn ziel een ongelooflijke afstand tussen Hem en mijzelf. Dit maakte dat ik “het” ging zoeken in iedere religie. Maar toen ik de Bijbel ging lezen vond ik het antwoord. In het begin vond ik dat antwoord helemaal niet leuk. Ik dacht: het is té gemakkelijk. Ik was te hooghartig om het aan te nemen. Maar tegelijk wist ik: dit is de Weg, de Waarheid en het Leven. Dit is de Messias, dat is de Tora. Op dat moment in mijn leven was dat het beste nieuws dat ik ooit had ontdekt. Want ik ging mijn fouten steeds meer onder ogen zien en ik wist dat er in de ogen van de Schepper behoorlijke zonden waren; vooral nadat ik de Tora, G’ds standaard, had gelezen. Ik wilde door de Eeuwige geliefd zijn en geloofde dat hij van me hield. Dat gevoel ervoer ik al als kind. En de ervaring geliefd te zijn door mijn Schepper maakte in feite dat ik ging zoeken totdat ik hem op 30-jarige leeftijd vond. Vrede, sjalom, kwam in mijn hart.

Vruchtbaar worden
Inmiddels hebben we drie kinderen opgevoed en ben ik oma van een fantastische kleindochter en ik nooit spijt gehad van deze keuze uit vrije wil. De Bijbel is het geweldigste boek van alle boeken en het geschenk aan de wereld door het volk Israël. Ik blijf de Bijbel bestuderen. Ieder mens die de genade van G’d aanneemt, heeft een ander, een eigen verhaal. Het is iets heel persoonlijks om te doen, omdat iedere persoon bijzonder en uniek is.

Conclusie
Dus om een sterke vrouw te worden moeten we begrijpen dat we eerst een relatie met de Eeuwige nodig hebben. We moeten ongelooflijk eerlijk met onszelf zijn, zodat Hij onze harten kan veranderen en dat doet soms nogal zeer. Dit soort zelfonderzoek in je ziel is nodig om een sterke vrouw te worden. Dát is waarom er staat geschreven: “een sterke vrouw, wie zal haar vinden?”.