Dina en vrijheid

Dina groeide op in het gezin van Jacob. In de tekst van Genesis 34:1-4 lezen we  dat zij de dochter was van Lea. Lea was een vol-status vrouw: vrij geboren, niet uit slavernij. Dina’s positie wordt genoemd: dochter van Jacob en zuster van haar broers. Dina heeft een beschermde plaats binnen haar familie.

In vers 1 staat dat Dina uitging om de dochters van het land te bezoeken.

In deze tijd valt dit vers niet op, maar in een Patriarchale cultuur moet een meisje toestemming hebben van haar vader om uit te kunnen gaan. Bovendien moet haar uitgaan een doel hebben: hoeden van de kudde, water halen, etc.

Wanneer er geen bepaald doel is voor het uitgaan wordt het een gevaarlijke situatie. Het meisje verlaat de bescherming van haar familie en wordt al gauw gezien als niet deugend.

Omdat Dina uitgaat naar een ander volk: de Shechemieten, een volk van Kanaän, is het gevaar nog groter. Ze gaat zonder toestemming van haar vader. Nu komt zij in een vreemd territorium en gaat grenzen over. Ze komt in een gebied van groot gevaar voor zichzelf, maar ook groot gevaar voor haar vader en de stam waarvan zij deel uitmaakt.

We weten uit deze geschiedenis dat Dina verleid wordt door Prins Shechem. Deze man heeft Dina lief en aan zijn oprechtheid wordt niet getwijfeld. Dat zij verkracht zou zijn blijkt niet uit de tekst. Het Hebreeuwse woord: Ana betekent onteren en degraderen, is hier gebruikt en heeft in het algemeen niets met seks te maken, maar met de status die een volk of mens heeft en deze status wordt aangetast.

Het gaat hier in de Bijbelse tekst niet zozeer om Dinah als wel om de eer en de status van haar familie. Een Bijbels gegeven waar we in deze tijd heel anders mee omgaan.

We weten wat de gevolgen vanwege het onverstandige gedrag van Dina zijn en dat er een hele stad in Kanaän wordt uitgeroeid. We weten ook dat Jacob dit heeft betreurd tot op zijn sterfbed en dat er een vloek is gekomen over de geweldskant van Simeon en Levi.

Het ‘uitgaan’ van Dina had grote gevolgen voor Jacobs familie.

Het is interessant voor ons om te weten dat grensoverschrijdend gedrag door onverantwoord ‘uitgaan’ een beschermheilige heeft in de wereld van demonen, afgoden en prostitutie en dat de naam van deze vrouwelijke afgod Ishtar/Inanna is. Ook hierbij een verband met het Hebreeuwse woord: ana, hetgeen te maken heeft met degraderen, dus status verlagend.

We weten dat Ishtar zelfs een verband heeft met het Engelse woord Easter en Duitse woord: Ostern en de naam van deze godin en de naam van het christelijke Pasen in deze talen. Wat we daaruit kunnen concluderen is me niet duidelijk.

Uitgaan van onder een veilige, beschermende autoriteit brengt ook heden ten dage aan vrouwen en meisjes de mogelijkheid tot schade. Het is een voorrecht dat vrouwen in het westen zoveel vrijheid hebben gekregen de laatste 60 jaar, maar het betekent ook een grotere verantwoordelijkheid.

Als gelovigen in de Messias Yeshua en deel uitmakend van het volk van de G’d van Israël is het goed om op te groeien en volwassen te worden. De Messias heeft ons bevrijd en vrijheid gegeven. Uit dankbaarheid horen wij geen grenzen te overschrijden die ons en de familie van G’d in gevaar brengen en de status van onze familie degraderen.

Opgroeien tot een Eshet Chayil, a woman of valor, een sterke vrouw, is onze roeping en samen met de hulp van de Eeuwige, Yeshua Adonai, lukt het ons omdat het Zijn wil is voor ons.

Hij heeft ons lief en wil ons geven wat ons hart verlangt. Hij wil dat we bidden in geloof. Yeshua zei het in Mattheus 7:7 “Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden.”