Ester redt haar volk

Ester wordt door de theoloog Abraham Kuyper beschreven als een meisje dat in feite niet had mogen meedoen met de schoonheidswedstrijd die er toe kon leiden dat zij de Koningin zou kunnen worden van het Perzische rijk. Hij vindt dat Ester hiermee het zevende gebod heeft overtreden: Pleeg geen overspel. Hij vindt dat zij hiermee schade heeft gedaan omdat Koningin Vashti volgens hem niet op goede gronden aan de kant was gezet. Toch lezen we in het boek Ester dat Koning Ahasveros eist dat zijn vrouw hem had moeten gehoorzamen.

In de tekst (Ester 1:18-22) lezen we dat vanwege het gedrag van Vashti deze ongehoorzaamheid wel eens een gewoonte zou kunnen worden voor andere vrouwen in het land en daarom werd er een brief in het rijk verzonden met de tekst, “ dat elke man heer en meester moest zijn in eigen huis en met gezag moest spreken.” Volgens de Joodse wet is er wel degelijk een reden die de Koning het recht geeft om van Vashti te scheiden, maar Abraham Kuyper ziet dit anders. Rabbijn Shlomo Aviner schrijft over het wonder dat door Ester tot stand kwam en dat zij het volk redde van de vernietiging.

Dat is de reden dat vrouwen de megillat Ester lezen. Deze orthodoxe rabbijn schrijft dat vrouwen verder volledig zijn vrijgesteld van het doen van geboden zoals gebeden op vastgestelde tijden vanwege het feit dat zij ten alle tijden in haar gezin moeten kunnen worden ingezet. Ook het aansteken van de Chanoeka lichten kan worden gedaan door vrouwen omdat volgens deze rabbijn het door een vrouw: Judith kwam, dat er overwinning was met Chanoeka.

Tijdens de Exodus is het door de vrouwen gekomen dat het volk is gered. Zij hielden de mannen in leven door hen voedsel te brengen, kinderen te baren en zo het volk te redden van de ondergang. Daarom participeren vrouwen ook in het Pesachfeest volgens deze rabbijn. De redding die we met Poeriem vieren is tot stand gekomen door Ester en Mordechai. Volgens de Gemara (een commentaar op de Tora) is het aandeel van Ester belangrijker dan de rol van de rechtvaardige vrouwen in de Exodus omdat Ester als enige vrouw deze redding van het volk tot stand bracht. Evenals de redding van het volk door het handelen van Jaël als enige vrouw die Sisera doodde met de pin door zijn slaap en zo het volk redde.

In al deze situaties was de toestand waarin Israël zich bevond uitermate ernstig. In het geval van de situatie van het volk in Perzië waren het Ester en Mordechai die opstonden om deze situatie te weerstaan en er wat aan te doen. Het lot van het gehele Joodse volk stond op het spel. Ester was de enige die op dat moment iets kon doen aan deze vreselijke dreigende situatie. Zij slaagde hier in en hierdoor werd haar volk gered van vernietiging. Zij infiltreerde de regering van Perzië door de Koning te trouwen. Ze ontwikkelde een listig plan en bracht zo de val van de slechte Haman tot stand.

Dit lijkt een intelligent en doordacht plan, maar in feite was het een wonder van de Eeuwige, omdat op Poeriem het lot totaal omkeerde in het voordeel en tot redding van Israël. In de Talmoed zegt Chazal: Ester hield zich volkomen stil (Ester Rabba 6:12) Ester viel niet op, zij hield zich niet bezig met intriges en organiseerde geen samenzwering. Zij trok zich terug in een intense stilte. Chazal: Waarom wordt zij Ester genoemd? Omdat zij haar woorden geheim hield (Megilla13a).

Ester zei niets over haar geboorteplaats of haar volk. Zij roddelde niet. Zij openbaarde alleen dingen op het juiste tijdstip. Dit was haar manier van doen en zij was uitermate bescheiden. Ester stamt af van Benjamin en van een lijn van mensen die uitermate goede controle hebben over hetgeen ze zeggen, over hun tong. Het is in sterk contrast met de immoraliteit die in het hof plaatsvond aldus rabbijn Aviner. Dat Ester puur bleef in deze omgeving was ook een wonder!  Poeriem vieren we dankzij Ester en Mordechai! Chag sameach! Vrolijk Poeriem!