Jocheved

 

In de Talmoed staat, dat het verbazingwekkend is dat het in feite alleen vrouwen zijn, die het leven van Mozes hebben gered. Hierdoor kon Israël uit Egypte worden bevrijd, aldus deze commentaren van de rabbijnen. Mozes is voortdurend gered door vrouwen. Zijn moeder Jocheved begreep volgens een midrasj (een verhaal) in de Talmoed dat de sterrenwichelaars van Egypte wisten dat er een redder zou opstaan in het volk Israël om hen te verlossen van de vreselijke slavernij die onder het schrikbewind van de Farao plaatsvond.

Toen dit aan Farao bekend werd liet hij de Joodse jongetjes die geboren werden in de Nijl werpen. De sterrenwichelaars hadden gezegd dat dit kind zijn einde zou vinden in het water, vandaar dit vreselijke bevel om de jongens in de Nijl te verdrinken. Zo maken valse profeten hun woorden waar door te doen wat zij door deze duistere machten en krachten waarnemen. Ondertussen kreeg Jocheved haar zoon en zij zag dat haar zoon schoon was. We vinden dit terug in: Ex.2:2, Hand.7:20 en Hebr.11:23.

De uitleg van de rabbijnen vinden we ook in Hand.7:20, n.l. dat het kind ‘schoon was voor God.’  De theoloog Abraham Kuyper schrijft: “Jocheved zag dat dit kleine wezen door God was gezonden. Deze overtuiging raakte haar zo diep dat zij bijna in staat was in te zien wat het doel van het bestaan van dit kind was, dat zij Jocheved, het leven had geschonken. Haar geloof werd vermengd met liefde en gewapend met deze twee besloot zij tegen elke prijs die het haar zou kosten haar kind te redden.”

Dit is in overeenstemming met de midrasj in de Talmoed, die zegt dat Jocheved profetische gaven had. Zij hoopte dat wanneer het kind in het water zou komen, dat haar jongetje dan gered zou worden door de Eeuwige en dat dan het vreselijke bevel van de Farao zou worden ingetrokken. Jocheved bouwde hiertoe een “ark”, in het Hebreeuws: tobeh. Dit is hetzelfde woord dat gebruikt wordt voor de ark van Noach.

Zodra het kind uit het water was gered werd het vreselijke bevel ingetrokken en zo werd niet alleen Mozes gered, maar verder alle Hebreeuwse jongetjes vanaf dat moment. De redding van Israël was in gang gezet en we zien nu verder het wonder van het feit, dat Jocheved haar zoon zelf mocht voeden. Een groot wonder dat alleen de Eeuwige kon bewerkstelligen. Hij gebruikte de profetische gave van Jocheved die door haar daden blijk gaf van haar grote geloof.

Dat ook ons geloof mag groeien zoals het geloof van Jocheved!

Deze Midrasj en anderen leren we in onze bijbelstudie voor vrouwen in onze Bijbelschool Lamdeni. (zie website: www.lamdeni.nl)