Ze stond op en loofde G-d

door Cisca Mudde

De verloren positie van de vrouw en haar herstel
Lucas 13: 10-12. Yeshua gaf op Sabbat les in de synagoge. Er was daar ook een vrouw die al achttien bezeten was door een geest die haar ziek maakte. Ze was helemaal krom en kon met geen mogelijkheid rechtop staan. Toen Yeshua haar zag, riep Hij haar bij zich en zei tegen haar, u bent verlost van uw ziekte. , en Hij legde haar de handen op. Meteen ging ze rechtop staan en loofde G’d.

Een van de eerste dingen die Yeshua deed toen Hij onder ons was, Hij genas een vrouw die zich in het geheel niet kon oprichten. Ze kon niet op een normale manier functioneren zoals G’d haar bedoeld had. Ze zat gevangen in banden en was machteloos om er iets aan te veranderen. Yeshua zegt over haar dat zij een vrouw was die (de tegenstander, de oude slang)’ achttien jaar gebonden had. Ze was zwak in haar gezondheid, maar ‘sterk’ om op de Sabbat in de Synagoge te zijn. Ze wilde dichtbij G’d en Zijn mensen zijn. Precies op die plek zag Yeshua haar in de menigte en Hij riep haar. Vrouw! Hij nam het initiatief om juist deze vrouw te roepen. Zelfs voor zij Hem riep, riep Hij haar en Hij genas haar. Hij sprak woorden van genezing en herstel naar haar. Vrouw zei Hij, Ik verlos je van je onvermogen om te functioneren zoals G’d jou bedoeld heeft. Yeshua zette haar vrij van haar kwetsbaarheid, haar zwakte, haar lijden en haar pijn. Liefdevol legde Hij haar de handen op, ze richtte zich onmiddellijk op.

In dat ene moment werd rechtgezet wat krom was. Opvallend is dat zij Hem niet aansprak, maar Hij haar. Het lijkt erop dat Yeshua, met deze daad een groot onrecht, recht wilde zetten. Alsof deze anonieme vrouw symbool staat voor de vrouwenonderdrukking, ingezet na Can Eden. De daad van het eten van de verboden vrucht, zorgde ervoor dat Adam en Eva de Hof moesten verlaten. G’d vroeg aan Eva, Gen. 3:13 ‘waarom heb je dat gedaan Eva? Ze zei, de slang heeft mij misleid en toen heb ik gegeten’. Zij sprak de waarheid, ze werd misleid. De Eeuwige sprak Zijn boosheid tegen de slang om wat deze had gedaan. ‘vijandschap sticht Ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare!’ Opmerkelijk dat Yeshua een vrouw, gebonden door Satan, zodat ze krachteloos was gemaakt, zo in het openbaar genas. Hij herstelde haar in haar zijn.

Er is veel meer te vertellen over deze tekst in Genesis, maar ik wil me beperken tot het feit dat Yeshua de vrouw als het ware teruggaf, wat ze in Can Eden verloren had. Ze kon recht opgaan, ze was weer volledig mens en vrouw, ze had recht van spreken, ontving eer herstel en nog zoveel meer. En hoe reageerde de leider van de Synagoge, was hij blij voor haar, zegende hij haar, de verworpene, deze  gebonden vrouw. Nee! hij werd kwaad, was verontwaardigd en viel over het feit dat het ook nog eens Sabbat was. Onmogelijk in de ogen van deze vrome dienaar van G’d. Lucas 13:14.

Zichtbaar wordt hier, dat niet alleen de vrouw gebonden is door de aarts verleider, de Satan, maar dat ook de man bevrijding nodig heeft!

Strijden aan de kant van de Eeuwige
We hebben vrouwen nodig zoals de Bijbel ze vaak beschrijft. Rouwende vrouwen, de Esters, de Hannah’s, die het uitroepen naar G’d om de verloren positie, ook in onze tijd, aan ons vrouwen te herstellen. Nog de man nog de vrouw zijn door de eeuwen heen tot hun recht en bestemming gekomen. Je kunt niet echt gaan ZONDER elkaar, slechts een deel van ons leven zal floreren. We zitten verstrikt in een onecht zelfbeeld. En Yeshua zegt tegen de naamloze vrouw; Vrouw! Ik verlos je van je onvermogen om te functioneren’. En ze stond recht!

Helaas zie je dat vrouwen EN mannen hun hart vaak harder hebben gemaakt, om deze pijn niet te hoeven voelen. En daarmee ongemerkt vaak de ongelijkheid in stand houden. Wij strijden aan de kant van de Eeuwige, laten wij Hem met kracht aan roepen, om deze strijd voor bevrijding, tot een overwinning te maken, zoals Yeshua ons heeft getoond in dit verhaal. Het vraagt diep inzicht, zelfonderzoek en een werkelijke verandering van ons beider hart. Maar als we die weg gaan in Zijn kracht, dan zullen we meer dan overwinnaars zijn!