Rachab en Pesach

Wanneer Israël aan de grens staat van Kanaän stuurt Jozua twee spionnen naar Jericho om het land te verkennen. Deze twee mannen gaan de taveerne binnen, die het bezit is van een prostituee met de naam Rachab, Hebreeuwse nam: Rachav. Zij ontvangt mannen uit allerlei volkeren en hoort daardoor ook nieuws uit de verschillende landen. Rachav hoorde ook hoe de Israëlieten uit Egypte waren getrokken en dat de koningen aan de overkant van de Jordaan waren gedood. Dit maakte grote indruk op Rachav en zij had ontzag voor deze god, die zij ook in haar leven wilde kennen. Toen dan ook de spionnen bij haar kwamen en zich bekend maakten verborg zij ze op haar dak onder de vlasstengels.

Rachav loog tegen de koning van Jericho, waardoor ze hete leven spaarde van de mannen. Ze vertelde de soldaten van de koning dat de mannen weer waren vertrokken en zij adviseerde de soldaten om de spionnen achterna te jagen. Zij deed dat met gevaar voor eigen leven. Toen ze de beide mannen later op het dak opzocht zei ze tot hen: “Ik weet dat de Eeuwige u het land gegeven heeft en dat de schrik voor u op ons gevallen is en dat alle inwoners voor u sidderen. Want wij hebben gehoord dat de Here de wateren van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen, toen gij uit Egypte trok en wat gij hebt gedaan aan de beide koningen der Amorieten aan de overzijde van de Jordaan, Sichon en Og, die gij met de ban geslagen hebt” (Jozua 2:8-14).

Rachav begint hier met de verklaring van haar geloof in G-d’s intenties en macht. Met deze bewering drukt zij haar geloof in de redder van Israël aan de twee spionnen uit. Rachav is ook de eerste van de bewoners van het land die haar trouw aan de Eeuwige verklaart en zij is de eerste die zich bij Israël aansluit. Rachav weet en zegt dat de Eeuwige Israël succesvol zal laten zijn en dat zij het land zullen innemen. Zij wordt gezien als een ziener en haar uitspraak een voorspelling.

Ze wordt beloond voor haar geloof en wordt gespaard met haar hele familie wanneer de stad  met de ban wordt geslagen en verwoest. Vanaf dat moment worden Rachav en haar familie opgenomen in het Joodse volk en tot op de dag van vandaag leeft zij in het midden van Israël: “Zo heeft Jozua de prostituee Rachav en haar familie en allen die haar toebehoorden, in leven gelaten, en zij heeft onder Israël gewoond tot op de huidige dag, omdat zij de boden verborgen had gehouden, die Jozua uitgezonden had om Jericho te verkennen” (Jozua 6:25).

In het Nieuwe Testament staat: “Door het geloof is Rachav, de prostituee, niet met de ongehoorzamen omgekomen, omdat zij verspieders met vrede had opgenomen” (Hebreeën 11:31). De apostel Jakobus beschrijft haar als iemand die waardig was vanwege haar goede werken. “En is niet evenzo Rachav, de prostituee, uit  werken gerechtvaardigd, toen zij de boodschappers in huis nam en langs een andere weg liet vertrekken?” (Jacobus 2:25). Hoe kan het zijn, beweren sommigen, dat zo’n vrouw een prostituee kan zijn?

Het mag voor sommigen schokkend zijn, maar zowel Rachav, als ook Tamar en Batsjeva waren allemaal duidelijk zondaren in hun levensstijl en toch zijn ze allemaal moeders van de Messias Yeshua geworden. Rachav bekeerde zich tot de G’d van Israël en toonde dat door op te houden met haar oude leven van prostitutie. Zij leeft tot op de huidige dag in het midden van Israël.

Pesach is voor ons een kans om ons te bekeren van verkeerde wegen en om te laten zien of we net zoals Rachav de G’d van Israël vertrouwen. Laten we Rachav navolgen in haar besluit om de Eeuwige te vertrouwen. Het Lam van G’d, Messias Yeshua is geslacht van voor de grondlegging der wereld. Op de eerste plaats voor Israël en allen die zich aansluiten bij Israël zoals Rachav deed.

Pesach sameach wekasjer! Vrolijk en kosjer Pesach!
Elze Erwteman