Rosj Hasjana en passie

Rabbijn Shmuley Boteach leert ons, dat het belangrijkste voor Rosj HaSjanah verandering is. De essentie van het leven is groei en beweging. Dood betekent verstarring en ontbinding. We kunnen in ons leven op een punt komen waar we stagneren. We verliezen ons enthousiasme voor nieuwe dingen en tonen door deze houding dat we passief zijn geworden.

 

De meeste mensen kennen dit soort situaties in het leven. Het kan vaak erg moeilijk zijn om te vechten tegen negatieve gevoelens en zelfs depressie. Soms hebben we goede vrienden nodig of  professionele hulp om hiervan bevrijd te worden. In ieder geval mogen we niet van ons zelf accepteren dat we in zo’n situatie van achteruitgang en ‘ontbinding’ belanden. Dit is negatief uitgedrukt, maar dit is wel wat er in onze ziel gebeuren kan en hier moeten we uit zien te komen.

Het is belangrijk om te leren God te vertrouwen en door Hem te worden bevrijd van deze situaties van wanhoop. Het is tegen de natuur van God in dat wij in een situatie van wanhoop  blijven die onze groei en leven doet stagneren. Groei van God die naar vrijheid leidt, bevrijding van gebondenheid die ons terneer gedrukt houdt en het leven uit ons knijpt. Het is de bevrijding die we met Pesach vieren en beleven als het goed is.

 

De Eeuwige wil dat we instrumenten zijn voor Hem en dat we licht verspreiden in deze wereld die zo in nood is. Rosj Hasjana is door de Eeuwige gegeven om ons naar Hem terug te brengen (T’sjoeva) en om passie voor het leven te hebben en het uit te dragen. Slechts de vijand van God wil dat onze levens stagneren zodat we niet langer effectieve getuigen zijn voor Hem in deze wereld.
Volgens rabbijn Boteach is dit heel moeilijk en moeten we tussen uitersten balanceren: we moeten veranderen zonder dat anderen ons niet meer zouden kunnen herkennen. We moeten onze levens voortdurend in balans brengen. In mijn sportklas heb ik geleerd, dat het erg moeilijk is om fysiek in balans te zijn. Je valt heel gauw om wanneer je een been optilt en je lichaam naar voren buigt.
Waarschijnlijk laat ons dit ook zien hoe moeilijk het is om ook psychisch en geestelijk in balans te blijven. Daarom moeten we zo hard werken om onze levens in balans te houden en te brengen. Het is een uitdaging voor ons allemaal.

Het is een groot privilege om de Eeuwige te kennen in ons leven. Wat een troost om Hem te kennen en om Hem te betrekken in al onze levensfasen die soms hormonaal al zoveel veranderingen en balansveranderingen brengen dat we ons fysiek zo zwak en kwetsbaar voelen.

 

Ik heb ervaren hoeveel Hij van ons houdt en voor ons wil zorgen. Hij geeft ons troost in alle omstandigheden en levensfasen. We moeten ons voortdurend aan Hem overgeven zonder iets achter te houden. Herinner je zelf er aan: Hij kent jou beter dan jij ooit jezelf zult kennen. Vanwege dit feit is het veilig om Hem te vertrouwen voor alle dingen in ons leven. Misschien vertrouw je vanwege je verleden niet snel een persoon. Ik kan je zeggen: God is betrouwbaar ten alle tijden! Hij houdt heel veel van ons. Geef je zelf aan Hem over!
In Gen.1:28 lezen we dat we zijn geschapen naar Zijn Beeld. Rabbijn Boteach zegt: omdat God ons heeft geschapen, moeten wij als mensen ook scheppend en creatief zijn. Altijd moeten we vooruit gaan en nieuwe dingen doen. Een mens is als een kunstenaar geschapen om nieuwe dingen te doen en te maken. Dit is de reden voor de mens om te leven, aldus Boteach. We moeten uitkijken dat we onze creativiteit niet verliezen en een leven krijgen van routine en verveling. We verliezen dan het belangrijkste ingrediënt en dat is: passie.

 

Het doel van Rosj Hasjana voor ons leven is het behoud van passie en daarnaast onze terugkeer naar de Eeuwige (T’sjoeva) en belijdenis van onze foute daden. Het verlies van passie voor dingen en gebeurtenissen in ons leven zijn hierbij een belangrijke zaak. Het komende nieuwe jaar willen gepassioneerd zijn! We willen niet stagneren in onze levenslust en levenskunst, maar een lichtje zijn in deze wereld met zoveel gemis en pijn. Messias Yeshua heeft ons de weg geleerd en Hem kunnen we volgen met passie zoals Hij had en heeft, want Hij leeft voor eeuwig!

 

Sjana tova!