Schaapachtig

David de herder
In de Bijbel kom je leiders zoals koning David en sommige profeten, die schapenherders zijn geweest. Het blijkt een zeer goede achtergrond te zijn om met mensen om te gaan. We worden niet voor niets vergeleken met schapen, we hebben veel met schapen gemeen. Neem David om mee te beginnen. Samuël werd door de Eeuwige naar het huis van Jesse gestuurd, om de toekomstige koning te zalven. Alle stoere en knappe broers kwamen voorbij, maar de Eeuwige liet steeds weten dat hij er niet tussen zat. Toen Samuël min of meer verbaasd vroeg of dit alle zonen waren, kreeg hij te horen dat er nog een jongen was. Deze was niet opgeroepen, want men dacht, “ach die schapenherder is niet belangrijk genoeg”. G’d dacht daar echter anders over.

Geoefende oog van David
Toen men uiteindelijk David was gaan roepen, liet de Eeuwige weten, dat hij de man was die de Profeet tot koning moest zalven, in de plaats van Saul. David werd de herder over Israël. Het was een tijd van landbouw en veeteelt in die dagen. Vandaar dat er heel veel voorbeelden uit die praktische basisbegrippen worden gebruikt in en rond de Feesten en de seizoenen. Taal die iedereen begreep. Nu verder over koning David en zijn praktijkopleiding als schaapherder. Je zou kunnen vragen wat moet een koning nu met zo een vooropleiding? Een vergissing, want een korte studie over schapen houden laat zien, dat ogenschijnlijk makke schapen heel veel onder de wol kunnen verbergen. Ben je geen goede herder dan zal de kudde in no time een scala aan gebreken gaan vertonen. Het geoefende oog van David kon in één oogopslag zien wat voor vlees hij in de kudde had. Iets gemeen met mensen?
 

Het gedrag van schapen
Wat heeft een herder nodig om het gedrag van zijn schapen in te schatten? Bij schapen moet men op de hoogte zijn van de juiste voeding en de samenstelling daarvan. Vers en goed gras met gezonde kruiden, afgewisseld met krachtvoer. Regelmatig verweiden van de kudde naar vers gras, dit om geen ongedierte naar binnen te werken. Een veilige weide waar hij zicht op hen had en kon ingrijpen als er roofdieren in het spel waren. Hij verdedigde zijn schapen met zijn leven en doodde menige leeuw of wolf eigenhandig. Als er onverwachts een schaap ziek werd zonderde hij het snel af. Te vette schapen hield hij extra in het oog. Deze hadden de gewoonte om de zwakkere schapen weg te duwen en zelf het beste voer te nemen. Apart dat vette schapen soms zomaar ineens omvallen, te gulzig en te veel voor zichzelf bezig.

Vergelijk met de mensen
Schapen die de hele dag op de knieën grazen, hebben last van rotkreupel. Een mens die de hele dag alleen maar met G’d bezig is en daardoor niet voor een eigen inkomen zorgt is dus kreupel. Dodelijk kan het zijn als schapen op de rug vallen. Ze kunnen niet meer zonder hulp overeind komen. Aanbidding in de Bijbel of ontzag voor de Eeuwige drukt zich in de Bijbel uit door op het aangezicht te vallen. De soldaten die Yeshua gevangen namen vielen van schrik achterover. Een schaap dat in korte tijd een opgezwollen buik vertoont hebben verkeerd voedsel gegeten soms met verkeerde giftige kruiden. Mensen moeten letten op hun geestelijk voedsel en waar ze eten. Kennis kan opblazen en dient tot niets. 

Kenmerken van een gezonde kudde
Schapen van een gezonde kudde, zijn bij binnenkomst eerst door een waterbad gegaan. De poten worden apart nagezien en in geval van rotkreupel worden de etterende delen eruit gesneden en behandeld met een sterk desinfecterend middel. Later in het seizoen worden de poten van alle schapen opnieuw nagezien en gewassen. Elk jaar opnieuw gaat de hele kudde door een waterbad om ongedierte in de huid te voorkomen of te elimineren. Een goede herder ziet aan de houding van een aangetast schaap, dat er wat aan de hand is en zal snel ingrijpen door het dier opnieuw in een ontsmettend water bad onder te dompelen. Schapen houden lijkt eenvoudig maar is een uiterst intensief gebeuren wat een zeer oplettende herder vereist.

Een goede koning en zijn volk
Een volk gaat ten onder door gebrek aan kennis Hosea 4:6. Gebrek aan Tora zou je kunnen zeggen. David had opdracht om de Tora dagelijks te bestuderen en zelfs uit te schrijven. Het handboek voor ons mensen. Zo had hij ook de kennis hoe met schapen om te gaan en hun afwijkingen te zien. Een goede koning moet dus kennis hebben van Tora om zijn volk beter te kunnen besturen. Ogenschijnlijk gezonde mensen kunnen een schijnvertoning ten beste geven. Net als bij de vette schapen, duwen ze vaak de minder sterke mensen opzij om zelf op de voorgrond te staan. Vreemde leringen met heidense invloeden of medicijnman gedrag, dus tovenarij, kan ontaarden in een soort hysterie met veel geschreeuw en een vertrokken gezicht. Mensen die zich terugtrekken en veel op zichzelf zijn, verliezen zich te vaak in waandenkbeelden. Hun wereldbeeld staat niet geaard op de werkelijkheid. Schapen die zich terugtrekken uit de kudde zijn altijd ziek.

David de ideale koning en voorloper van de Messias
Yeshua wordt de goede Herder genoemd. Psalm 23 zingt over hem. Een lied door David geschreven om ons te tonen wat een goede Herder doet. Hij waakt over ons en als we het even niet kunnen, draagt Hij ons in Zijn veilige armen en troost ons met veel zorg en liefde tot we weer op eigen kracht verder kunnen. Als er valse leraren binnen de gemeente komen, zal een goede herder deze aanpakken of zelfs verwijderen. Yeshua de Messias waakt over de kudde en zal de gemeente bouwen als we Hem volgen en vertrouwen. Schapen kennen hun Herder en volgen gedwee en herkauwen het kostbare voer. Gemeente leden krijgen goede confronterende maaltijden opgediend.

Besmettelijke schapen
Als we het niet gulzig en snel tot ons nemen maar bedachtzaam, goed doorkauwen en later herkauwen, zal de gemeente opgroeien tot gezonde leden. Het goede voedsel zal dan zijn werk kunnen doen en de schapen zullen gezonde vruchten voortbrengen. Ze leveren de herder voordeel op in de vorm van eenheid en volgzaamheid. En gezonde kinderen (lammeren bij schapen) zodat de gemeente kan doorgaan in een volgende gezonde generatie. Ongezonde opgeblazen leden verlaten als vanzelf de kudde, de Herder ziet daarop toe. Besmettelijke schapen met valse leer, kunnen veel schade aanrichten en soms een halve gemeente meesleuren uit de gemeenten.
 

Eén Herder en één kudde
In het Messiaanse Koninkrijk zullen er geen verschillende kuddes meer bestaan. Ieder mens zal leven onder een Herder, de Messias Yeshua als Koning der koningen. Hij zal ons hoeden met vaste hand. Schapen die zich niet laten reinigen in water en Zijn bloed, worden niet toegelaten in Zijn Koninkrijk. Kreupelheid zal niet bestaan. En er zal grote vrede zijn onder Zijn leiderschap. En koning David eens herder, zal onder Hem regeren. We zijn in uiterst betrouwbare handen. Beide kennen hun schapen en hebben hen geleerd Hen te kennen en hen te volgen in vrede en overgave. We zijn in veilige handen. Moge Zijn Koninkrijk spoedig en in onze dagen komen.

Cisca Mudde