Tamboerijn en trommel

Een van onze voorbeelden in de Bijbel waarbij we lezen over dans en muziek is in Ex.15:20. Hier leidt Mirjam de vrouwen in een reidans met zang, waarbij de vrouwen tamboerijnen en trommels gebruiken als instrumenten.

Hoe kan het zijn vragen Joodse commentatoren zich af, dat de vrouwen eraan gedacht hebben om trommels en tamboerijnen mee te nemen op de uittocht uit Egypte.
De verdrukking was vreselijk, de plagen waren angstaanjagend en nu dachten de vrouwen er toch nog aan om instrumenten mee te nemen bij alle andere zaken waaraan ze moesten denken.

De beroemde Joodse geleerde Rashi uit de 12e eeuw schrijft hierover dat de rechtvaardige vrouwen van de Exodus heel bewust hun trommels en tamboerijnen hebben meegenomen met hun andere persoonlijke zaken voor de reis toen zij zich voorbereiden Egypte te verlaten.

De vrouwen waren in deze vreselijke tijd van slavernij en onderdrukking in Egypte zo vol van geloof dat, terwijl de Farao hen wilde uitroeien, zij geloofden dat zij zouden worden gered uit deze vreselijke verdrukking. De Eeuwige zou naar hen omzien.
Ze geloofden met hun hele hart dat de Eeuwige hen zou uitredden en daarom namen zij deze instrumenten heel bewust mee om deze wonderbaarlijke uitredding te vieren.

Mogen ook wij als gelovige vrouwen in onze tijd met zijn eigen uitdagingen niet vergeten om uit te zien naar uitredding van moeilijke, soms onmogelijk lijkende situaties. Laten we zorgen dat wij rechtvaardig handelen zoals de vrouwen van destijds.

Psalm 68:21, “Die God is voor ons: God van uitreddingen.”