Wakker worden!

 

In de wereld zijn gelovigen in Yeshua aan het wakker worden voor de Tora, die door Mozes ontvangen is voor Israel.  Gelovigen in de wereld worstelen met het verschil van hetgeen ze in de kerkleer hebben gehoord en het hetgeen ze zelf lezen in de Bijbel. Vaak hebben ze deze uitleg van de Bijbel jarenlang en gedurende vele geslachten gehoord. Zo maakt het toch immers niet uit welke dag je als rustdag houdt gedurende de week? Of de zondag is de rustdag en dat doen we al eeuwenlang.

Wanneer je in Israël bent is het duidelijk wat de rustdag van de Eeuwige is. Op vrijdagmiddag sluiten alle zaken en banken. Je hebt in het Hebreeuws de dagen geteld: dag 1, dag 2, dag 3, dag 4, dag 5, dag 6 en dan: de Sabbat. De zevende dag heeft de Eeuwige  gegeven aan Israel om ons te verfrissen en om ons geestelijke mensen te maken. Wanneer je Sabbat houdt, dan leef je daar de hele week naar toe en zorgt dat de zaken in orde zijn wanneer de Sabbat begint.

In Israël zijn de dagen niet genoemd naar de planeten of valse goden zoals in de westerse wereld: zondag: dag van de zon; maandag: dag van de maan; dinsdag: waarschijnlijk dag van god Thingsus van de gemeenschap; woensdag, dag van wodan, de Germaanse oppergod; donderdag: dag van donar, de Germaanse god van de donder; vrijdag: dag van freya, de Germaanse godin van de vruchtbaarheid, de liefde en wellust; zaterdag: dag van saurus, de god van de landbouw, zater is een verbastering van Saturnus.

Onze westerse cultuur laat ook hierin zijn geestelijke wortels zien en dat zijn niet de wortels van ons Bijbelse geloof.
Het wordt tijd om wakker te worden!

Een ander voorbeeld is dat we op 18 april Pesach vieren en dat valt altijd op 14 Nissan van de Hebreeuwse kalender. De opstanding van Yeshua vieren we op 17 Nissan omdat hij drie dagen in het graf heeft gelegen en toen opstond op de derde dag. Dat valt dus ieder jaar op een verschillende dag van de week. Dit jaar 2011 en 5771 op een donderdag.

Vaak zie je in gemeenten de vrouwen het meest wakker zijn voor deze ontdekkingen. Bij spreekbeurten over deze zaken in de kerk zijn het vaker vrouwen die over deze zaken de meeste vragen stellen. De Eeuwige gebruikt de vrouw om haar gemeente wakker te schudden.

Pesach is een tijd om wakker te worden en ons te laten reinigen van onze oude natuur. Het zuurdeeg is het symbool voor alles wat eigenlijk onbruikbaar is in ons. Geestelijke vrouwen zijn kostbaar voor de Eeuwige. Zij kennen hun wortels.

Gelukkig Pesach!