Zegen na verdriet

Was het toevallig, dat Ruth werkte op het land van Boaz?
In het boek Ruth hoofdstuk 2:11-17 lezen we dat Ruth niet wist dat Boaz familie was van Naomi, haar schoonmoeder. Het was a.h.w. bij toeval dat Ruth kwam te werken op het veld van een familielid. De meesten van ons geloven niet dat het toeval was, maar we geloven dat hierin de hand van God  in het leven van Ruth en Naomi zichtbaar werd. Zijn eeuwige armen waren herstel aan het brengen in het leven van Ruth en Naomi na een langdurige tijd van verlies en verdriet.

Ruth heeft een goed karakter
We lezen dit ook in het antwoord van Boaz: “Mij is omstandig medegedeeld alles wat jij voor je schoonmoeder gedaan hebt na de dood van je man. Hoe jij je vader en moeder en het land van je geboorte hebt verlaten en gegaan bent naar een volk, dat je niet eerder  niet kende. Dat Adonai jou je daad zal vergelden. Laat je loon je onverkort toekomen van de Eeuwige, de God van Israël, onder wiens vleugels jij bent komen schuilen.”

De vleugels van de Eeuwige

Hier zegt Boaz dat Ruth nu schuilt onder de vleugels van de God van Israël. Ruth antwoordt Boaz: “U toont mij uw gunst, mijnheer, want u hebt mij vertroost en naar het hart van uw dienares gesproken,” (Ruth 2:13). Ruth gehoorzaamde de Eeuwige door voor haar man en schoonmoeder te zorgen. Psalm 91:4, “Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt u een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.” En Efeze 6:1, “Kinderen, wees je ouders gehoorzaam (in de Eeuwige), want dat is recht. Eer je vader en uw moeder, dat is immers het eerste gebod met een belofte, op dat het u welga en een lang leven hebt op aarde.” (lees het stukje over Ruth op de website wov bij les aan de kinderen van Noa Naor uit Jeruzalem). We zien bij Ruth een grote willigheid om te dienen en te gehoorzamen.Ruth, een ijverige vrouw
Als Ruth thuiskomt bij Naomi, vertelt Ruth haar schoonmoeder alles wat er gebeurd was die dag: “En Naomi zei: Gezegend zis hij (Boaz) door de Eeuwige, die zijn goedertierenheid niet heeft onttrokken aan de levenden of aan de doden.” Verder zei Naomi tegen Ruth: “De man is aan ons verwant, hij is een van onze lossers.”
“En Ruth de Moabitische zei: Bovendien heeft hij tot mij gezegd: Sluit u aan bij mijn knechten, totdat zij gereed zijn met de hele oogst. (Ruth 2:20-21)
Toen zei Naomi tot Ruth, haar schoondochter: Het is goed, mijn dochter, dat jij met zijn arbeidsters uitgaat, opdat men jou op een ander veld niet lastig valt. Zo sloot zij zich aan bij de arbeidsters van Boaz om op te lezen, totdat de gersteoogst en de tarweoogst afgelopen waren. En zij bleef wonen bij haar schoonmoeder.” (Ruth 2:22-23)

Ruth was zorgzaam en willig
Dit is ook een belangrijke eigenschap van een Esjet Chajiel. In Spreuken 30:13 staat: “Zij werkt met vaardige handen. Vaardig is in het hebreeuws: chefets. Dit betekent: met plezier, doelgericht, willig. In deze tijd van individualisme is het vaak moeilijk om te dienen en te zorgen met plezier. Ruth zorgde voor haar man en later haar schoonmoeder. Ruth was vol liefde. Ze was zorgzaam en willig. Een vrouw die een voorbeeld voor ons is.

Elze Erwteman