Geloof en dagelijks leven, 1. singles


In een groep van singles bediscussieerden we twee vragen:

1. Welke invloed heeft Tora houden op je dagelijks leven?
 • Het maakt je standvastiger in je standpunten en geeft je leven meer structuur.
 • Het zorgt voor een duidelijk kader.
 • Het heeft tot gevolg gehad dat je de shabbat bent gaan vieren.
 • Het vieren van de shabbat heeft weer tot gevolg gehad dat er een omschakeling in je huishoudelijke weekpatroon ontstaat.
 • De shabbatviering wordt over algemeen als positief ervaren. Meer als een feestdag, waar jij je elke week op verheugt.
 • De Erev-shabbat op vrijdagavond wordt als een oase van rust ervaren.
 • De Thora houden is goed voor geest, ziel en lichaam.
 • Het geven van de Thora, wordt daarom als liefdevol en zorgzaamheid van de Eeuwige ervaren. Deze richtlijnen voor ons leven zijn voor ons welzijn en behoud. Ze zijn goed voor onze gezondheid, vgl. de reinheidswetten en voedselwetten.
 • De voedselwetten kunnen ons soms voor verkeerde voedingsstoffen en mogelijke ziekten bewaren.
 • Door het houden van de Thora ervaart men G’ds Woord weer in de juist volgorde. We moeten beginnen bij het begin.
Je bent als vrouw geroepen om een ‘sterke vrouw’ of ‘esjet chajiel’ te zijn.2. Wat heeft deze kennis voor invloed in je leven als vrouw?

 • Bewustwording van het feit dat G’d zeide: Laat ons mensen maken naar ons beeld, als Onze Gelijkenis.
 • Hierin ligt het concept voor ons leven om beelddrager van de Eeuwige te zijn.
 • Deze kennis geeft de bewustwording om een “vrouw naar Zijn Hart” te willen zijn. Ook als een alleenstaande vrouw.

Ook als alleenstaande kunnen wij onze “vrouwelijke stempel”op dingen zetten.

 • We kunnen een bindende factor in een gemeenschap zijn. Dit geldt voor onze familie, werk en kerk enz.
 • Zorgzaamheid betonen. Zorgdraagster zijn.
 • Invulling zoeken in de relatie met kinderen. Vervolgens betrokkenheid met kinderen opbouwen, waar mogelijk, binnen werk- of vriendenkring, binnen familie- of in gemeenteverband.
 • Onze tentpinnen verzetten.
 • Ons leven met anderen “ruimer” maken.
 • Gastvrijheid betonen.
 • Adonai aanvaardt je allereerst als persoon. Daarnaast ben je ook “alleen”.
 • Paulus spreekt er over dat het zelfs beter is om ongehuwd te blijven.
 • We moeten in een evt. toekomstige partner dus geen aanvulling van de leemtes in onszelf gaan zoeken

We ervaren zelfs voordelen zoals:

 • We kunnen vaak ons eigen gang gaan.
 • We hoeven bijv. bij afspraken niet met zoveel mensen rekening te houden als getrouwde vrouwen en moeders.
 • We kunnen ook genieten van (ongestoorde) rust.

Ook in de maatschappij hebben we alle ruimte, tijd en mogelijkheden om carrière te maken, te studeren, financieel onafhankelijk te zijn, te reizen, onze hobby’s uit te oefenen, vriendschappen te onderhouden, te genieten van het gemeenteleven; van cultuur enz, enz.  Wij, als alleenstanden willen hiermee zeggen: Geniet ervan!