Geloof en dagelijks leven, 2. 50 plus

Geloof en dagelijks leven, 2.  

50 plus

Intro: We hebben de Messias Yeshua leren kennen en ook de Tora.

Vraag: Wat heeft dit voor invloed gehad in je dagelijks leven?

•    Voor velen had het ontdekken van de actualiteit van de Tora tot gevolg dat begonnen werd met Sjabbat houden en dit had vele consequenties.
•    Keuzes moeten maken.
•    Liefde voor Israël en zien dat de Eeuwige Zijn volk gevestigd heeft. (verwijzing naar 2 Samuel 7:23)
•    Breken met kerstfeest vieren en toch respectvol met uitnodigingen uit naaste familie omgaan, omdat er op onze houding gelet wordt.
•    Via Yeshua als een Ruth ten opzichte van Israël komen te staan.
•    Opkomende vragen, die leiden tot zoeken. (verwijzing naar Efeze 2)
•    Ontdekken nog enorm veel te moeten leren.
•    Niet meer sjoemelen, ook niet met het vieren van sjabbat en de hoge feesten enz.
•    Soms pijn ervaren, omdat familieleden je de mond willen snoeren.
•    Tweestrijd tussen de warmte bij vrienden en hun cultuur en de keuze thuis blijven en in gehoorzaamheid Tora volgen. Bijv. met Pesach en in de decembermaand.
•    De keuze voor Tora kan verstandelijk zijn aan de ene kant en de gewoonten uit je eerste levensjaren aan de andere kant. Gevoelens van hang-naar-vroeger kunnen aan je trekken; een psychologisch herkenbaar gegeven. In zwakke momenten ontstaat er dan een soort dans tussen twee werelden. Dus als ouderen moeten we daarin extra waakzaam zijn en onderscheidingsvermogen aanwenden.

Intro: Je bent als vrouw geroepen om een “sterke vrouw” of “esjet chajiel” te zijn.
Vraag 2: Wat heeft deze kennis voor invloed in je leven als vrouw?

•    In een moeilijk leven blijkt het houden van “stille tijd “  en je steeds opnieuw oefenen, je de kracht te geven om een sterke vrouw uit te stralen zwaar. Steeds afvragend  en onderzoekend: “Wat wil de Eeuwige dat ik doen zal?” Als het zwaar is in je leven ben je jouw afhankelijkheid van de Eeuwige meer bewust. Ook bemerk je dat je voordien leunde tegen je echtgenoot of je afhankelijk opstelde van je echtgenoot.
•    Zelfonderzoek zoals: Is het werkelijk G’ds kracht of is het toch mijn eigen wil.
Het Schriftwoord  “de sterke vrouw” in Spreuken geeft erkenning en brengt balans.
•    Een van ons genoot het grote voorrecht om samen met haar man vanuit de Bijbel te leven. Samen gericht op Yeshua maakte dat zij, vlak voor het overlijden van haar echtgenoot, samen zo’n bijzonder vertrouwenvol afscheid beleefden. Zo werd zij toegerust om te beginnen aan haar “Esjet Chajiel” zijn. Zij was wel bedroefd maar sterk, haar familie in groot verdriet. We zijn allemaal onder de indruk van dit getuigenis. Als je jezelf betrapt op een dominant trekje is juist de Tora en het “Esjet Chajiel”willen zijn dé bron om structuur te geven en jezelf op bescheidener en toch doelgericht spoor te zetten.
•    Het je-geroepen-weten om een sterke vrouw te zijn, maakt ons sterker in de gekozen richting.
•    Onze keuze om ons aan Tora te binden ervaren wij als positief. Het is echter heel lastig als onze omgeving dit juist als minderwaardig beschouwt. (als zouden wij nog onder de wet gevangen zitten). Alleen onze houding blijkt het tegendeel te kunnen bewijzen. We moeten knokken tegen het bedreigende gevoel niets daartegen te kunnen doen. Onze Levensbron laten zien in doen en laten.
•    Onderscheid leren maken tussen wat ons sociaal trekt en wat ons als sterke Tora getrouwe vrouw bindt. Dan blijkt het  duidelijker waar we scheiding aanbrengen en aan moeten brengen. Zo waakt de sterke vrouw ervoor om terug te vallen in het schijncomfort van vroeger tijden.

N.b. Het was letterlijk hartverwarmend om deel te mogen zijn van deze gespreksgroep. Zoveel vertrouwen van elkaar ondervinden. Ik denk voor velen, zo niet allen als zuurstof om de Tora te laten bijsturen en door de kracht van Yeshua te kunnen uitleven. Ik ben hier diep dankbaar voor. Zo met elkaar op mogen trekken.