Geloof en dagelijks leven, 3. Jong gezin

Vraag 1:

We hebben behalve de Messias Yeshua ook de Tora leren kennen op een nieuwe manier. Wat heeft dit voor invloed gehad in je dagelijks leven?

De invloed is enorm! Positief en niet altijd makkelijk. De vrouwen in de discussiegroep leggen uit dat alles verandert en alles gebeurt op G’ds tijd. Je neemt b.v. geen deel meer aan wereldse activiteiten zoals kerst. Daarin kunnen we elkaar steunen.
De volgende vraag speelt in de levens van de moeders aan tafel: hoe onderwijs je kinderen in Tora terwijl zij worden blootgesteld aan wereldse zaken? Kinderen zijn loyaal aan hun gezin en houden van duidelijkheid. Liefdevolle omgang met dierbaren die wel meedoen aan de heidense feesten vraagt coulance, terwijl onze kinderen graag principieel zijn. Dat is een mooie taak voor de sterke vrouw: het maken van onderscheid en zorgen zo rein mogelijk te blijven met een liefdevolle houding. Wijze lessen voor onze kinderen!
Sommige vrouwen aan tafel zijn gezegend met goede scholen! Adonai zegent ons! Hij helpt ons met de opvoeding van onze kinderen! We willen denken op een genuanceerde manier. Een knuffeltje met een sterretje vinden we niet gelijk occult. We willen de vijand geen eer geven.
Kennis voor de kinderen en respect voor je naasten is zo belangrijk! We vinden het heftig, we zijn toch dat afwijkende gezin in de straat. Maar we doen het met echte liefde. Sterke vrouwen voor de Eeuwige en voor Zijn Tora!

Vraag 2:
Je bent als vrouw geroepen om een ‘sterke vrouw’ of ‘esjet chajiel’  te zijn. Wat heeft deze kennis voor invloed in je leven als vrouw?

“Ik heb mijn gezin gediend.” Dat willen we kunnen zeggen! We zoeken naar de grens tussen het dienen van het gezin en de eigen belangen. We willen vooral ook aan de eigen ontwikkeling blijven werken! We hebben kracht nodig en ondersteuning van elkaar.
We mogen thuis delegeren, maar dit blijkt soms schuldgevoelens te geven. Vooral bij vrouwen die vroeger slaafs behandeld zijn. Zij willen compenseren door hun kinderen veel speeltijd te gunnen. En man en kinderen doen niet alles even goed en op onze manier. We willen liefdevol en vriendelijk zijn. En wannneer we hier in slagen is dat goed! Denk aan later!
Wanneer onze zoons hun pas bevallen vrouwen bijstaan in het huishouden! We willen naast onze man staan. Bijvoorbeeld in hun motivatie om naar de dienst te gaan. Niet alle mannen zijn blij met onze support, maar we zeggen het ook niet altijd goed.  Man en vrouw moeten zich aan elkaar aanpassen. We kunnen vertrouwen op het feit dat G’d Zelf man en vrouw samenbrengt! Een goede balans tussen man en vrouw is onontbeerlijk.

We zoeken steeds naar balans. Wat een inzet van deze vrouwen! Wat een waardevolle bijdrage leveren zij in opvoeding en huwelijk! In liefde voor de Eeuwige!